Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červenec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
26.       1
27. 2345678
28. 9101112131415
29. 16171819202122
30. 23242526272829
31. 3031     
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

23. 07. 2018

EuroEuro25,875
DolarDolar22,175
LibraLibra28,926
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 47%
většinou 17%
minimálně 19%
vůbec 18%

počet hlasů celkem: 3159


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Červen
07
2017

Zelená nafta pro živočišnou výrobu - upřesnění požadavků GŘ cel

6.6.2017 - Ministerstvo zemědělství v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) v oblasti tzv. zelené nafty, upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na změnu předpisů ohledně uplatnění vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty.

Novelou zákona o spotřebních daních byl s účinností od 1. 3. 2017 rozšířen pojem zemědělská prvovýroba. Nově se dle § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních zemědělskou prvovýrobou pro účely zákona o spotřebních daních rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat.

V souvislosti s novelizací zákona o spotřebních daních byla vydána vyhláška č. 38/2017, o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. Dle této vyhlášky v daňových přiznáních za tzv. zelenou naftu budou daňové subjekty - chovatelé hospodářských zvířat za období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017 uvádět pouze počty hospodářských zvířat dle vyjmenovaných kategorií a množství a druh spotřebované nafty. Nárok na vrácení daně lze uplatnit pouze na ty minerální oleje, které byly skutečně spotřebovány při činnostech souvisejících s živočišnou prvovýrobou. Seznam těchto činností je stejně jako mnoho dalších informací k tzv. zelené naftě k dispozici přímo na webových stránkách Celní správy ČR.

Ministerstvo zemědělství dostává v této souvislosti velké množství dotazů. Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý případ, u kterého správce daně v daňovém řízení posuzuje nárok na vrácení daně, je svým způsobem jedinečný, je nutné se se svými dotazy obracet přímo na pracovníky odborných útvarů celního úřadu, kteří poskytují daňovým subjektům informace k problematice tzv. "zelené nafty". Jejich seznam s kontakty je taktéž k dispozici na výše uvedené webové adrese.

Důležité je zmínit systémový rozdíl od požadavků na vratku v rostlinné výrobě, kdy u živočišné výroby obecně pro žádost stačí uvést místo spotřeby a objem spotřebované nafty. U místa spotřeby půjde nejčastěji o číslo hospodářství, v případě odvozu nebo aplikace vedlejších živočišných produktů na půdu také označení místa uložení nebo aplikace. V daňovém přiznání se s ohledem na zpravidla opakující se strukturu činností v živočišné výrobě oproti rostlinné výrobě nevykazuje spotřeba nafty rozepsaná na jednotlivé činnosti s uvedením konkrétního místa a času. Celní správa nemůže po zemědělcích vyžadovat rozpis jednotlivých činností v živočišné výrobě. Přesto je vhodné, aby daňový subjekt seznam činností, které provádí v živočišné výrobě na vyžádání poskytl (bez uvedení místa a času činnosti).

Dále zejména k často dotazované možnosti uplatnit vratku za vývoz statkových hnojiv a jejich aplikaci na polích pro podniky specializované na živočišnou výrobu bylo na Generálním ředitelství cel ověřeno, že tato možnost platí v principu pro veškerý přímý převoz vedlejších produktů do místa prvého uskladnění včetně přímé aplikace. Například přesun odpadů dopravníkem či odtok kejdy samospádem ze stáje do jímky umožňuje považovat následný převoz těchto materiálů za činnost jednoznačně související s živočišnou výrobou. Naopak převoz do meziskladu, který znemožní uznání aplikace na poli za činnost pro ŽV, by byl typicky až převoz např. kejdy cisternou do vzdálenější jímky, či nákladním vozidlem na centrální hnojiště k dalšímu vyzrání a teprve následná aplikace na poli. Ke všem možným variantám různých technologií odklizu a odvozu vedlejších živočišných produktů jsou rovněž na výše uvedených webových stránkách zveřejněny různé modelové situace řešící rozdělení činností živočišné a rostlinné výroby.

Ministerstvo zemědělství chovatelům hospodářských zvířat oznamuje, že se od 1. 7. 2017 předpokládá účinnost nově připravované vyhlášky, kdy bude výše vratky spotřební daně odvislá od intenzity chovu hospodářských zvířat. V této souvislosti doporučujeme sledovat nadále příslušné formuláře a informace Celní správy a Ministerstva zemědělství.


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.22

článek zobrazen: 644 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz