Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

15. 12. 2018

EuroEuro25,795
DolarDolar22,858
LibraLibra28,714
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 354


Srpen
15
2017

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí 2017

14.8.2017 - Český statistický úřad zveřejnil 7. srpna první předběžná data o zahraničním obchodě v 1. pololetí 2017.

V celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo agrární zboží [1] v 1. pololetí roku 2017 na straně vývozu 4,8 % a na straně dovozu 6,0 %, což představuje nejnižší hodnoty za posledních pět let. V meziročním porovnání se ve sledovaném pololetí o něco větší měrou snížil podíl agrárního zboží na dovozu nežli vývozu (o 0,5 p. b. vs. o 0,2 p. b.).

Obrat českého AZO v první polovině roku 2017 po předchozím růstu meziročně stagnoval (resp. poklesl o pouhých 0,2 %). Hodnota českého agrárního exportu se meziročně snížila o 334,6 mil. Kč (tj. o nepatrné 0,3 %) na 101,1 mld. Kč a hodnota českého agrárního importu poklesla o 104,2 mil. Kč (tj. o minimální 0,1 %) na 112,9 mld. Kč. Schodek bilance AZO ČR se tak mírně meziročně navýšil o 230,4 mil. Kč (tj. o 2,0 %) na 11,8 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se téměř nezměnil, jeho hodnota poklesla o 0,2 p. b. na 89,6 %.

Meziroční nárůst bilančního schodku českého AZO za 1. pololetí roku 2017 zapříčinil vývoj ve 2. čtvrtletí. V něm došlo, na rozdíl od 1. čtvrtletí, ke zřetelnému mezičtvrtletnímu a zároveň meziročnímu zhoršení bilance. K meziročnímu navýšení pasivní bilance došlo v první polovině roku 2017 jak v agrárním obchodě s EU 28 (o 18,2 % na 3,8 mld. Kč), tak v menší míře s třetími zeměmi (o 3,0 % na 7,7 mld. Kč) [2].

Nejvíce exportovanými českými agrárními položkami [3] byly v 1. pololetí roku 2017 cigarety (10,5 %), pšenice (6,9 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,1 %), pekařské zboží (5,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,2 %), z čehož necelé tři čtvrtiny tvořilo surové mléko, řepkový olej (4,1 %), potravinové přípravky [4] (4,0 %), pivo (3,2 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,2 %), limonády, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, semena řepky, živý skot, káva, cukr, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), ječmen, slad, zahuštěné mléko a smetana, masné přípravky a konzervy, řepkové pokrutiny, uzenky a salámy, kukuřice, pufované obilné výrobky (corn flakes, müsli apod.), slunečnicový olej, vepřové maso a živá drůbež.

Hlavními importovanými agrárními produkty do ČR byly v první polovině roku 2017 vepřové maso (7,0 %), cigarety (4,0 %), pekařské zboží (4,0 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), sýry a tvaroh (3,8 %), potravinové přípravky (3,4 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,1 %), maso a droby drůbeže, káva, víno, limonády, hovězí maso, banány, lihoviny, sójové pokrutiny, výtažky a koncentráty z kávy, rajčata, citrusové plody, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, řepkový olej, konzervované ovoce a ořechy, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), cukrovinky bez kakaa, venkovní a pokojové rostliny, omáčky, ochucovadla a hořčice, papriky a přípravky a konzervy z ryb.

V komoditním pohledu ovlivnily v 1. pololetí roku 2017 meziroční vývoj bilance českého AZO jednoznačně největší měrou cigarety, jejichž netto-vývoz poklesl o 1,6 mld. Kč na 5,8 mld. Kč. [5] Dále se zhoršila bilance obchodu s vepřovým masem (o 1,1 mld. Kč na 6,6 mld. Kč) a, již v řádově menších hodnotách, se sýry a tvarohem a hovězím masem – ve všech třech případech došlo k nárůstu hodnoty netto-dovozu. Nutno dodat, že v množstevním vyjádření schodek bilance u vepřového masa vzrostl jen mírně (o 2,0 %, zatímco hodnota se zvýšila o 21 %) a u sýrů a tvarohu dokonce poklesl (o 4,0 %, zatímco hodnota vzrostla o 26 %), což souvisí mj. s opětovným oživením cen těchto komodit. Nejvýraznější meziroční nárůst aktiva bilance vykázal ve sledovaném pololetí obchod s pšenicí, cukrem, nezahuštěným mlékem a smetanou, přípravky používanými k výživě zvířat a řepkovými semeny. Vedle toho se změnila pasivní bilance na aktivní u kukuřice. Uvedená meziroční zhoršení bilance byla způsobena zejména nárůstem hodnot na straně dovozu (s výjimkou cigaret, kde došlo k mimořádně vysokému snížení hodnoty exportu, zatímco hodnota importu vzrostla). Ke zmiňovaným zlepšením bilancí došlo především v důsledku přírůstků hodnot na straně vývozu.

Hodnota exportované pšenice se meziročně navýšila zejména do Německa (zatímco do Rakouska poklesla) a kukuřice do Německa i Rakouska. Do Německa, které je hlavním odběratelem celé řady komodit, vzrostl nejvíce také export nezahuštěného mléka a smetany a řepky. Vývoz cukru se zvýšil do mnoha zemí v čele s Rakouskem a podobně vzrostl i export přípravků používaných k výživě zvířat (nejvíce do Ruska, ale i Polska a Maďarska). Hodnota importovaného vepřového masa vzrostla zejména ze Španělska a Německa, hovězího masa z Německa a Nizozemska a sýrů a tvarohu z Německa a ze Slovenska.

Agrární zboží směřovalo z ČR v 1. pololetí roku 2017, stejně jako v předchozích letech, největší měrou na Slovensko (21,3 %), do Německa (20,3 %), Polska (11,0 %), Itálie (8,7 %), Rakouska (5,8 %) a Maďarska (4,4 %). Pouze do Německa a Rakouska přitom hodnota českého agrárního vývozu meziročně vzrostla, do ostatních uvedených zemí poklesla. Z třetích zemí byly pro ČR nejvýznamnějšími destinacemi Rusko (1,3 %), Japonsko (0,7 %), Švýcarsko (0,6 %) a Turecko (0,6 %).

Český agrární dovoz pocházel v první polovině roku 2017 především z Německa (21,1 %), Polska (16,2 %), odkud však hodnota dovozu výrazně poklesla (o 3,9 mld. Kč), Nizozemska (7,5 %), Slovenska (6,6 %), Španělska (6,4 %) a Itálie (5,5 %). Z mimounijních zemí byly našimi hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,2 %), USA (1,0 %), Norsko (0,9 %) a na páté místo se propadla Brazílie (nižší dovozy drůbežího masa v důsledku omezení vyplývajících z podezření na hygienické nedostatky při výrobě v této zemi a klesajících importů kávy).

Co se týče vývoje bilancí v teritoriálním pohledu, nejvýrazněji se v 1. pololetí roku 2017 snížila hodnota schodku v agrárním obchodě s Německem (o 2,2 mld. Kč na 3,3 mld. Kč) a Polskem (o 2,1 mld. Kč na 7,2 mld. Kč). V menší míře se pak zlepšila pasivní bilance obchodu s Belgií a kladná bilance obchodu s Rumunskem. Naproti tomu zhoršení, a to pokles aktiva, zaznamenal agrární obchod se Slovenskem (o 2,1 mld. Kč na 14,0 mld. Kč), Spojeným královstvím (o 1,2 mld. Kč na 548,2 mil. Kč), dále Maďarskem a Itálií. Vedle toho se prohloubila také hodnota záporné bilance obchodu se Španělskem (vyšší dovozy vepřového masa, ale i zeleniny a ovoce).
azo


Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až 1. pololetí 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, srpen 2017

 

Údaje o zahraničním obchodu za celé 1. pololetí roku 2017 zveřejnil Český statistický úřad 7. srpna 2017. Data za toto pololetí, ale i rok 2016 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za 1. pololetí 2017 naleznete v příloze.

[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Součet bilancí obchodu s EU 28 a třetími zeměmi se nerovná přesně celkové bilanci, neboť některé obchodní operace nejsou v databázi přiřazeny ani jedné ze skupin.

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné HS 2106.

[5] Po propadu během roku 2016 však vykazoval netto-vývoz v průběhu 1. pololetí 2017 rostoucí trend.


    Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za 1. pololetí 2017 (DOC)


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.07

článek zobrazen: 325 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz