Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

13. 12. 2018

EuroEuro25,865
DolarDolar22,796
LibraLibra28,696
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 349


Listopad
29
2017

Tisková zpráva AK ČR k uživatelsko-vlastnickým vztahům k zemědělským pozemkům

V Praze dne 28. 11. 2017 - aktualizováno
V některých sdělovacích prostředcích se v posledních dnech objevila informace o tak zvaných pozemcích s nejednoznačným vlastníkem z pohledu evidence LPIS (registr zemědělské půdy pro účely evidence a výplat zemědělských podpor). Způsob, kterým byla tato informace podána, byl poněkud zjednodušující a čišela z něj především snaha vyvolat senzaci.

Přitom se v zemědělství jedná o poměrně rozšířenou praxi (podle oblasti se týká 3 až 5 % zemědělských pozemků, tedy několika stovek tisíc hektarů), které se vzhledem k struktuře vlastnických vztahů v České republice (30 tisíc zemědělských podnikatelů hospodaří na čtyřech milionech hektarů zemědělské půdy, která má více než tři miliony vlastníků), nelze zcela vyhnout. Mezi majiteli často dochází ke směnám, dělení pozemků na základě dědického řízení, či dokonce k opuštění nemovitosti v případě úmrtí, či emigrace vlastníka a s tím spojené ztráty zájmu o nemovitost.

Dále je třeba uvést na pravou míru vazbu mezi vlastnictvím půdy a oprávněností k dotačním podporám. Pobírat tyto podpory je totiž podle aktuálního právního řádu oprávněn uživatel pozemku, tedy ten, kdo se o půdu stará, zúrodňuje ji a tím ji zhodnocuje.  Na přibližně čtvrtině zemědělské půdy je přitom uživatel zároveň vlastníkem, zbývající část zemědělské půdy je potom obhospodařována v nájmu. Uživatel se právním důvodem užívání (výpisem z katastru či pachtovní- nájemní smlouvou), který opravňuje jeho zápis do registru LPIS prokazuje pouze při prvním zápisu nebo v případě, že jsou vyjádřeny pochyby o tomto právním důvodu. V praxi to například znamená, že se majitel dohodl s jiným zemědělcem, který mu mohl nabídnout vyšší pachtovné -nájemné za užívání pozemku.

Vyjádření pochyb o právním důvodu užívání však ze strany vlastníka, nebo nového uživatele s vlastním právním důvodem užívání (nájemní smlouvou) vyžaduje aktivní krok, který v případě, že byla půda opuštěna nebo o ní nejeví nikdo s právním důvodem užívání zájem, nelze dost dobře uskutečnit.

V takovém případě jsou zcela správně a podle práva dále vypláceny dotační podpory aktuálnímu uživateli, který dost dobře nemá kapacity zajímat se o to- a mnohdy by se u právnických osob ani nedopátral, kdo je aktuálním vlastníkem pozemku, na kterém hospodaří. Opačná situace by naopak vytvářela právní nejistotu a očekávání aktivity ze strany vlastníka nebo osoby, která s vlastníkem podepsala pachtovní smlouvu, je z tohoto pohledu v pořádku. Na straně zemědělce je pak samozřejmě povinnost se v přiměřené míře snažit si pro účely evidence LPIS vlastnické vztahy urovnat tak, aby v okamžiku podání jednotné žádosti, byly všechny právní náležitosti v pořádku.

Jako zájmovou stavovskou organizaci, která zastupuje zájmy sektoru nás podobná mediální kampaň proti zemědělcům, kteří na půdě poctivě hospodaří, mrzí.  Při detailnější rešerši zájemci o tuto problematiku zjistí, že se nejenže nejedná o nečestné nebo nezákonné jednání, ale spíš nedokonalost v současném právním systému. Na druhou stranu by pozemky, kde není při veškeré vůli dohledatelný majitel, zůstávaly neobdělány (v ČR několik stovek tisíc hektarů) s veškerými negativními dopady na životní prostředí (šíření invazivních organismů, ztráta úrodnosti, estetické hledisko) zaměstnatnost a potravinovou soběstačnost České republiky. Místo snahy vyvolat senzaci, bychom se tak v současné době měli soustředit na veřejnou diskuzi o tom jak do budoucna legislativně vyřešit výše popsanou právní nejistotu, do které se uživatelé zemědělských pozemků, bez vlastního zavinění mohou dostat.

 Jan Doležal, Tajemník Agrární komory České republiky, dolezal@akcr.cz, 724 142 948   


zdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 1.76

článek zobrazen: 577 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz