Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Duben 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
13.       1
14. 2345678
15. 9101112131415
16. 16171819202122
17. 23242526272829
18. 30      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

20. 04. 2018

EuroEuro25,340
DolarDolar20,584
LibraLibra28,923
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 45%
většinou 17%
minimálně 19%
vůbec 18%

počet hlasů celkem: 2299


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Březen
10
2017

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2016

Komentář

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2016 představuje zisk ve výši 20,2 mld. Kč, oproti minulému roku vzrostl o 25,9 %. Po rekordní výši 23,4 mld. Kč v roce 2014 se odhadovaná výše podnikatelského důchodu za rok 2016 řadí na druhé místo.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2016 hodnoty 129 265,7 mil. Kč, z toho rostlinná produkce 77 338,1 mil. Kč, živočišná produkce 46 332,1 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 3 004,1 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 2 591,5 mil. Kč.

Rostlinná produkce se meziročně zvýšila o 3,5 %, a to díky dobrým klimatickým podmínkám. Dlouhotrvající sucho se v roce 2015 podepsalo na nízkých hektarových výnosech u kukuřice na zrno i na zeleno, u cukrovky, brambor a pícnin. V roce 2016 naopak sklizeň těchto komodit vzrostla (kukuřice na zrno o 46,8 %, pícniny o 27,3 % - z toho kukuřice na zeleno dokonce o 52,8 %, cukrovka o 22,8 %, brambory o 28,7 %). Vysoký nárůst produkce ostatních technických plodin o 43,9 %) byl ovlivněn vysokou sklizní chmele (zvýšení o 59,2 %). K meziročnímu propadu produkce, především díky nižší sklizni, došlo u luskovin (-13,1 %), ovoce (-18,1 %) a vinných hroznů (-9,8 %).

Hodnota živočišná produkce proti roku 2015 mírně klesla (-0,2 %). Vyšší meziroční index výroby vykazují skot, prasata, ovce a kozy, ale s výjimkou prasat poklesl u jednotlivých výrobků cenový index. Nejvyšší pokles byl u mléka (-14,7 %) a vajec (-11,3 %). Zpoždění při vyplácení dotací prvovýrobcům v roce 2015 a jejich přesun do roku 2016 je důvodem nárůstu produkce skotu, ovcí a koz, produkce mléka je navzdory tomu stále v propadu.

Na druhé straně se také snížila hodnota mezispotřeby (-3,2 %), hlavním důvodem byl pokles cen pohonných hmot, energie, hnojiv a krmiv. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (35,2 %) a spotřeba energií a maziv (15,1 %). Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 68,7 %.

V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2016 převažuje podíl rostlinné produkce (59,8 %) nad produkcí živočišnou (35,8 %). Na rostlinné produkci byly největší měrou zastoupeny obiloviny (38,7 %) a technické plodiny (27,9 %), v produkci živočišné převládala produkce mléka (47,4 %) a chov jatečných prasat (18,9 %).

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2016 hodnoty 112 774,7 mil. Kč, přičemž se proti předešlému roku zvýšila o 6,2 %. V rostlinné produkci došlo v porovnání s minulým rokem k nárůstu o 11,4 % na celkových 62 907,6 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné meziročně vzrostla o 0,2 % na částku 46 163,9 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Výše zmíněné změny měly dopad na zvýšení čisté přidané hodnoty (+20,1 %).

Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2016 výše 30 838,0 mil. Kč, meziroční nárůst činil 3,4 %. Jednotná platba na plochu (SAPS) činila 12 232,1 mil. Kč, oproti minulému roku se téměř nezměnila (-3,4 %). Zemědělcům je určen nový dotační titul, tzv. Greening (6 740,4 mil. Kč).

Proti loňsku byly mírně vyšší náhrady zaměstnanců (+1,2 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.

V odhadovaných výsledcích za rok 2016 vzrostl důchod z faktorů v zemědělství na celkovou roční pracovní jednotku (na 1 AWU), vyjádřený indikátorem A, oproti roku 2015 o 10,26 %. Deflátor (implicitní cenový index HDP v tržních cenách), odhad doporučený experty Eurostatu pro rok 2016, byl 100,31 %.


Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2016
 

Použité zkratky, zdroje     
Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2016
Tab. 1 Účet výroby     
Tab. 2 Účet tvorby důchodu     
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu     
Tab. 4 ALI v letech 2015, 2016     


Grafická příloha
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2016

 

Informace ze dne 3. 3. 2017 ke stažení


zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.36

článek zobrazen: 311 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz