www.apic-ak.cz


Květen
24
2018

Mistrovská zkouška

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.


V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

3 x 3 stavební kameny mistrovské zkoušky


PROČ má mistrovská zkouška smysl?


CO se bude zkoušet?

KDO S KÝM se u mistrovské zkoušky potká?


Prezentace: principy, cíle, jak vybírat povolání pro mistrovskou kvalifikaci


Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy mistrovské zkoušky?


Kontakty na vedení projektu:


Hlavní manažer projektu: Ing. Václav Kleňha vaclav.klenha@nuv.cz
Odborný garant: Ing. Jiří Strádal jiri.stradal@nuv.cz
Manažer tvorby standardů a zadání: Karel Weinzettl, DiS karel.weinzettl@nuv.cz


ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

Zahájení projektu 1. listopadu 2017
Ukončení projektu 31. října 2021
Registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 109 573 587,00 Kč

 

 

Kontaktní osoba za AK ČR: Mgr. Šárka Štejnarová, tel: 733 581 302, stejnarova@akcr.cz

 

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
www.nuv.cz

hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 2x výsledná známka: 2.26

článek zobrazen: 1676 lidem