www.apic-ak.cz


Březen
14
2018

Preventivní opatření na ochranu před škodami způsobenými velkými šelmami a postup nahlášení případné škodní události

Vlk patří mezi zvláště chráněné živočichy podle národní i unijní legislativy. Není možné jej tedy lovit. Stát proto chovatelům v gesci Ministerstva životního prostředí vyplácí podle zákona č. 115/2000 Sb. náhrady škod. Zákon také stanoví postup, který je třeba dodržet.  Řešení problematiky lze rozdělit do části preventivní a části o proplacení škodní události. S ohledem na zřejmý vztah k působnosti Ministerstva zemědělství, zveřejňujeme následující odkazy umožňující chovatelům hospodářských zvířat využít těchto veřejných podpor.

Doporučená ochranná opatření jsou zveřejněna na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny:
https://www.navratvlku.cz/prevence-ochranna-opatreni/

Část preventivní je zaměřena na ohradníky a pastevecké psy, nově také na proplácení péče o pasteveckého psa při pastvě v krajině (240 Kč/den). Aktuální ceník je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí zde:
https://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp 

Ceny jsou doporučené a dají se v případě odůvodnění i navyšovat.

V případě vzniklých škod se postupuje dle návodu, který je zveřejněn na stránkách AOPK, kde je také kapitola o výši náhrady škod.:
https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

 Výše náhrady škody je uvedena na adrese:
https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-vyse-nahrad-skod/

 

Zveřejněno na webu MZe dne 8.2.2018


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 3x výsledná známka: 2.53

článek zobrazen: 502 lidem