www.apic-ak.cz


Prosinec
06
2017

NV o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem

Termín pro připomínkování tohoto dokumentu vypršel!