www.apic-ak.cz


Listopad
08
2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Termín pro připomínkování tohoto dokumentu vypršel!