www.apic-ak.cz


Listopad
08
2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů...

Termín pro připomínkování tohoto dokumentu vypršel!