www.apic-ak.cz


Listopad
08
2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb....

Termín pro připomínkování tohoto dokumentu vypršel!