www.apic-ak.cz


Leden
12
2018

Porážky hospodářských zvířat v roce 2017

Porážky za měsíc září, srpen, červenec, červen, květen, duben, březen, únor, leden 2017.

Nově nabízí ČSÚ souběžné publikování údajů o porážkách hospodářských zvířat v roce 2017 ve Veřejné databázi ČSÚ.
 
Porážky hospodářských zvířat
(Souběh údajů z tabulek 1-6)
 
Porážky hospodářských zvířat - mezikrajské srovnání
(Souběh údajů z tabulek 7-40)

Metodické vysvětlivky  

Období: konkrétní měsíc 2017     
Tab. 1 Porážky skotu podle kategorií     
Tab. 3 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže     
Tab. 5 Porážky hospodářských zvířat vč. odhadu porážek mimo jatka     
Tab. 7 Porážky skotu celkem podle krajů     
Tab. 9 Porážky býků podle krajů     
Tab. 11 Porážky jalovic podle krajů     
Tab. 13 Porážky krav podle krajů     
Tab. 15 Porážky telat podle krajů     
Tab. 17 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů     
Tab. 19 Porážky ovcí (vč. jehňat) podle krajů     
Tab. 21 Porážky jehňat podle krajů     
Tab. 23 Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů     
Tab. 25 Výroba hovězího a telecího masa podle krajů     
Tab. 27 Výroba vepřového masa podle krajů     
Tab. 29 Výroba skopového a kozího masa podle krajů     
Tab. 31 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů     
Tab. 33 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů     
Tab. 35 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů     
Tab. 37 Průměrná živá hmotnost ovcí (vč. jehňat) podle krajů     
Tab. 39 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů     

Období: leden až konkrétní měsíc 2017     
Tab. 2 Porážky skotu podle kategorií     
Tab. 4 Porážky prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže     
Tab. 6 Porážky hospodářských zvířat vč. odhadu domácích porážek     
Tab. 8 Porážky skotu celkem podle krajů     
Tab. 10 Porážky býků podle krajů     
Tab. 12 Porážky jalovic podle krajů     
Tab. 14 Porážky krav podle krajů     
Tab. 16 Porážky telat podle krajů     
Tab. 18 Porážky prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů     
Tab. 20 Porážky ovcí (vč. jehňat) podle krajů     
Tab. 22 Porážky jehňat podle krajů     
Tab. 24 Výroba masa (bez drůbežího) podle krajů     
Tab. 26 Výroba hovězího a telecího masa podle krajů     
Tab. 28 Výroba vepřového masa podle krajů     
Tab. 30 Výroba skopového a kozího masa podle krajů     
Tab. 32 Průměrná živá hmotnost skotu podle krajů     
Tab. 34 Průměrná živá hmotnost býků podle krajů     
Tab. 36 Průměrná živá hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) podle krajů     
Tab. 38 Průměrná živá hmotnost ovcí (vč. jehňat) podle krajů     
Tab. 40 Průměrná živá hmotnost jehňat podle krajů

Informace ze dne 4.  1. 2018 ke stažení

Informace ze dne 5. 12. 2017 ke stažení

Informace ze dne 6. 11. 2017 ke stažení

Informace ze dne 5. 10. 2017 ke stažení

Informace ze dne 4. 9. 2017 ke stažení

Informace ze dne 4. 8. 2017 ke stažení

Informace ze dne 7. 7. 2017 ke stažení

Informace ze dne 5. 6. 2017 ke stažení

Informace ze dne 5. 5. 2017 ke stažení

Informace ze dne 4. 4. 2017 ke stažení

Informace ze dne 7. 3. 2017 ke stažení


zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.93

článek zobrazen: 835 lidem