www.apic-ak.cz


Březen
17
2017

Agrární komora ČR si zvolila nové vedení

TISKOVÁ ZPRÁVA - 16. duben 2017 - Na včerejšním XXV. sněmu Agrární komory České republiky, který se v Olomouci konal jako sněm volební, byl na nadcházející volební období do pozice prezidenta AK ČR zvolen Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., který získal podporu většiny delegátů. Dále bylo na základě výsledků primárních voleb zvoleno nové představenstvo (28 členů) a přímou volbou pak jedenáctičlenná dozorčí rada Agrární komory ČR.

Novými viceprezidenty se stali za Sněmovnu všeobecnou Ing. Josef Kubiš, za Kraj Praha, Ing. Leoš Říha, za Pardubický kraj a Ing. Václav Hlaváček, CSc., za Jihomoravský kraj.


Viceprezidenty za Sněmovny společenstev pak jsou Ing. Bohumil Belada za společenstva zájmová ostatní, RNDr. Vladimír Veselý za Lesnicko-dřevařskou komoru ČR a Ing. Martin Pýcha za Zemědělský svaz ČR.


Viceprezidenti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, tedy Josef Kubiš a Bohumil Belada, se zároveň stali předsedy uvedených sněmoven. Předsedou dozorčí rady je i pro další období zvolen Ing. Pavel Veselý. Volební období orgánů AK ČR je tříleté.

Jak ve svém vystoupení uvedl Marian Jurečka, ministr zemědělství: „Spolupráce s Agrární komorou si velice cením a děkuji za veškerou věcnou diskuzi, kterou jsme za poslední roky na všech úrovních a v klidné atmosféře absolvovali. Společně se nám podařilo pozdvihnout úroveň zemědělství a venkova a zaměřit cílené programy na pomoc a rozvoj například odvětví živočišné výroby, citlivých komodit, či venkova. Dokázali jsme reagovat na sucho, mrazy, či propad cen a proto věřím, že nastavený směr rozvoje sektoru je správný. Zásadní význam pak má diskuze k novému rámci společné zemědělské politiky, která musí být především spravedlivá, rovná a pružná.“ Zároveň dodal, že je připraven ke spolupráci s novým vedením komory.

Význam Agrární komory a její práce pro zemědělství a venkov výrazně ocenil také Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, který doslova uvedl: „Vážím si spolupráce se zemědělci a společné úspěchy jako je zelená nafta, či podpory do živočišných výrob přispívají k rozvoji a prosperitě celého venkova, ke kterému mám přirozený a dlouhodobý vztah. Zemědělství a potravinářství jsou strategický sektor a jako takový je potřeba jej vnímat, a to včetně například ochrany nakládání s půdou, racionálního hospodaření s vodou, či údržby krajiny a proto je i Senát připraven v této spolupráci úzce spolupracovat.“

Vysokou profesionalitu s konkrétními výsledky spolupráce vyzdvihli a ocenili i další hosté sněmu jako byl například Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, Jan Hajda, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, Milan Semančík, předseda Slovenské agrární a potravinářské komory a mnozí další.

Mezi hlavní cíle nového prezidenta a vedení AK ČR patří vyrovnaná agrární soustava se zhodnocením produkce živočišných odvětví a s důrazem na silnou a v evropském kontextu konkurenceschopnou intenzivní výrobu jak v zemědělství, tak zpracovatelském průmyslu. Jak nový prezident Zdeněk Jandejsek k tématu uvádí: „Zemědělci by měli být hodnoceni především podle toho, co přináší společnosti. Jednoduše řečeno, kolik vrací společnosti zpátky z podpor ať už formou produkce, tvorby pracovních míst nebo formou odvodů do státního rozpočtu, aniž by primárně záleželo na jejich velikosti a formě podnikání.“


Další stěžejní okruhy, vycházející z reakce na stávající dění  v sektoru, vidí nový prezident komory především v podpoře kvalitního života na venkově, udržení pracovních míst a profesního uplatnění, růst konkurenceschopnosti, inovace a modernizace zemědělských a potravinářských výrob, ale také v důrazu na specifika podnikání v intenzivních a extenzivních oblastech. V úvahu je nezbytné vzít také výzvy k řešení klimatických změn, ochrana hospodaření s vodními zdroji, vztah k půdě a krajině, apod. S tím úzce souvisí na evropské úrovni aktuálně zahájená diskuze k nastavení společné zemědělské politiky po roce 2020 a národní zemědělské programy vycházející z podpory živočišných výrob a citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina, či chmel. Jak zde prezident Jandejsek zdůrazňuje: „Sektor ale musí být vnímán jako široký komplex odvětví výrobního zemědělství a potravinářství, ale se zapojením všech prolínajících se a navazujících oborů, tedy včetně lesnictví, či rybářství, ale také s oporou v zemědělském školství a vzdělávání nezbytných k řešení generační obměny. Zásadní pak také vidím propojení výstupů vědy a výzkumu do samotné praxe.“


Souběžně musí být zvýrazněn význam českých potravin a propagace jejich původu a přínosů za spravedlivého přístupu kontrolních orgánů k domácím a zahraničním producentům ve smyslu ochrany před dovozy za jiné než deklarované kvality či cen. Zcela zásadní pak je potřeba řešení problematiky obchodních řetězců.


Nové vedení chce dále posilovat pozici Agrární komory ČR jako největší a nejsilnější nevládní organizace zahrnující všechny formy a velikosti podnikání a je připraveno k otevřené diskuze se všemi partnery.

Jmenovité složení nového vedení, představenstva a dozorčí rady AK ČR, usnesení XXV. sněmu a další aktuální informace jsou k dispozici na stránkách www.akcr.cz.


Ing. Jiří Felčárek
Úřad AK ČR


zdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.85

článek zobrazen: 700 lidem