www.apic-ak.cz


Březen
15
2017

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2017

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017 – 2022, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru „Avízo“ o konkrétních výzkumných potřebách resortu pro 2. veřejnou soutěž, kterou Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit ve druhém čtvrtletí 2017. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou to témata:


Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou to témata:


Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin je to téma:

Očekávaná doba řešení projektů bude maximálně 3 roky, což umožní rychlejší aplikaci výsledků pro potřeby útvarů státní správy a samosprávy a zvýší efektivitu postupů při výkonu státní správy v působnosti MZe.


Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž v roce 2017 - Plné znění Avíza (PDF, 425 KB)


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.72

článek zobrazen: 215 lidem