www.apic-ak.cz


Březen
24
2017

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2016

Ječmen jarní - mechanické rozbory zrna po sklizni - soubor ke stažení 

Ječmen ozimý - mechanické rozbory zrna po sklizni - soubor ke stažení

Brambor konzum - soubor ke stažení

Mák setý - soubor ke stažení 

Řepka ozimá - 1. rok zkoušek - chemické rozbory - soubor ke stažení 

Ječmen jarní - soubor ke stažení

Světlice barvířská - soubor ke stažení

Bob polní - soubor ke stažení

Hořčice bílá - soubor ke stažení

Mák setý ozimý modrosemenné odrůdy soubor ke stažení

Vičinec setý - soubor ke stažení

Vojtěška - soubor ke stažení

Len olejný - soubor ke stažení

Jestřabina Východní - soubor ke stažení

Řepka ozimá"00" sortiment II (sortiment odrůd zkoušených  2. a 3. rokem - 2016) soubor ke stažení

Brambor soubor ke stažení

Hořčice bílá - meziplodina - letní výsev soubor ke stažení

Svazenka vratičolistá - meziplodina letní výsev soubor ke stažení

Ječmen jarní - SDO soubor ke stažení

Ječmen jarní 1. rok zkoušek soubor ke stažení

Ječmen jarní - SDO v režimu ekologického zemědělství soubor ke stažení

Ječmen ozimý - SDO soubor ke stažení

Ječmen ozimý soubor ke stažení

Hrách polní jarní - SDO soubor ke stažení

Lupina úzkolistá soubor ke stažení

Mák setý jarní soubor ke stažení

Hořčice bílá soubor ke stažení

Žito ozimé soubor ke stažení

Tritikale ozimé - SDO soubor ke stažení

Tritikale jarní soubor ke stažení

Tritikale ozimé soubor ke stažení

Pšenice setá jarní - SDO - ekologický režim soubor ke stažení

Pšenice setá jarní - SDO soubor ke stažení
 
Pšenice setá jarní soubor ke stažení

Pšenice tvrdá ozimá soubor ke stažení

Pšenice setá ozimá - SDO - ekologický režim soubor ke stažení

Pšenice setá ozimá - SDO soubor ke stažení

Pšenice setá ozimá soubor ke stažení

Řepka ozimá "00" sortiment I. (sortiment odrůd zkoušených 1. rokem - 2016) soubor ke stažení

Řepka ozimá "00" + "HO" sortiment II. (sortiment odrůd zkoušených 2. a 3. rokem - 2016) soubor ke stažení

Hrách polní jarní soubor ke stažení

Hrách polní ozimý soubor ke stažení

Peluška ozimá na píci soubor ke stažení

Žito ozimé soubor ke stažení

Jetel nachový soubor ke stažení

Brambor - RANOBRAMBORÁŘSKÁ OBLAST - VELMI RANÉ ODRŮDY POD ZÁVLAHOU soubor ke stažení

Mák setý - ozimý Papaver somniferum L. modrosemenné odrůdy soubor ke stažení


zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.68

článek zobrazen: 827 lidem