www.apic-ak.cz


Duben
16
2014

Česká květina má dobré kořeny

Označení Česká květina je zárukou kvality, původu a dalšího rozvoje. Pod záštitou Svazu květinářů a floristů takto označují své nejlepší výpěstky tradiční pěstitelé okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zveme vás na představení České květiny na dubnovou jarní výstavu Flora Olomouc!

Česká květina je registrovaná známka kvalitních českých květin. Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem Svazu květinářů a floristů výhradně na kvalitní rostliny. Květinám pěstovaným pod značkou Česká květina je věnována nejvyšší odborná péče a jsou pod pečlivým dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Jsou  profesionálně pěstované, důraz  je kladen na kvalitu, zdravotní stav rostlin i ekologii.

Známka Česká květina může být použita pouze na rostliny, které vyrostly v České republice českým zahradníkům. Po většinu pěstební doby, je květina v péči českých odborníků, roste (přizpůsobuje se) v našich klimatických podmínkách a většina vstupů pochází od českých dodavatelů. Vypěstovaná, prodejní rostlina nemusí cestovat stovky kilometrů po kontinentu k zákazníkovi. Kratší cesta ke spotřebiteli znamená pro rostlinu menší zátěž nedostatku světla, ale zkrácená přeprava je cenná i z ekologického hlediska pro celou Evropu.

Pěstování okrasných rostlin patří dlouhá léta k pozitivu našeho národa - na parapetech, v zimních interiérech, balkonech, terasách, venkovních zahrádkách i zahradách - to se neobejde bez podpory českých květinářů a firem, které zahradnické potřeby nabízí. Podporou prodeje českých květin Svaz sleduje i podporu českých pěstitelů a tím udržení a tvorbu pracovních míst. Sekundárně je podpořena také perspektiva odborných vzdělávacích institucí v tomto oboru.

Nositel České květiny, Svaz květinářů a floristů České republiky sdružuje zkušené české pěstitele květin. Označení Česká květina může získat pouze člen svazu. Souhlas s užíváním značky však má stanovená pravidla a je schvalován orgány svazu. Členové svazu nejsou oprávněni užívat značku automaticky a souhlas může být pro nedodržení kvality a zásad kdykoliv odvolán.

Mezi nejvýznamnější skupiny s označením Česká květina patří od jara do zimy primule, macešky a další dvouletky, balkonové a záhonové rostliny, hortenzie, chryzantémy , vánoční hvězdy, s bramboříky.

Svaz květinářů a floristů ČR představí značku Česká květina odborné i laické veřejnosti na slavnostním zahájeni jarní etapy zahradnického veletrhu Flora Olomouc, kdy bude slavnostně představen i nově zrekonstruovaný pavilon A s hlavní expozicí výstavy 24. dubna 2014 v 10 hodin.

Tiskovou zprávu vydal v Olomouci 12. dubna 2014

Svaz květinářů a floristů České republiky
Tento profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku. SKF ČR je členem Asociace zahradnických společenstev a Agrární komory ČR. Je také členem AIPH a FLORINTu. Nejvýznamnější akcí je pořádání Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva. SKF ČR se podílí na propagaci ČESKÉ KVĚTINY.


zdroj: Svaz květinářů a floristů ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 3.17

článek zobrazen: 1571 lidem