Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

11. 12. 2018

EuroEuro25,845
DolarDolar22,711
LibraLibra28,646
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 341


Srpen
28
2017

Postup sklizně obilovin a řepky k 28.8.2017

28.8.2017 - Sklizeň základních obilovin a řepky byla díky příznivému počasí v 34. týdnu téměř ukončena. V současnosti dle aktuálního zjištění MZe prostřednictvím SZIF je k datu 28. 8. 2017 sklizeno v ČR více než 90 % ploch základních obilovin – 98,9 % a sklizeň je těsně před svým závěrem. K uvedenému datu zbývá sklidit 13 818 ha (1,1 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a Liberecký kde je sklizeno 89,7 % (18,3 tis. ha z 20,4 tis. ha) a 93,8 % (19,4 tis. ha z 20,7 tis. ha) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou krajů Moravskoslezského a Zlínského, kde zbývá sklidit 220 ha a 22 ha (0,1 %) – u Zlínského kraje je uvedená plocha ponechána kvůli africkému moru prasat (AMP). Ke dni 28. 8. 2017 je sklizeno 6 933,7 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 5,55 t/ha a 1 168,8 tis. tun řepky s průměrným výnosem 2,97 t/ha.

K 28. 8. 2017 je sklizeno 97 157 ha (99,9 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 562,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,79 t/ha, což je o 0,32 t/ha nižší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99 %, je posekáno
777,7 tis. ha a produkcí 4 577,6 tis. t a  průměrným výnosem 5,89 t/ha, což je o 0,83 t/ha méně než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 21,7 tis. ha (97,8 %) s produkcí 114,9
tis. tun a s průměrným výnosem 5,29 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 228,1 tis. ha (98,9 %) s produkcí 1 146,9 tis. tun a průměrným výnosem 5,03 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 45,9 tis. ha (98,6 % ploch) s produkcí 208 tis. tun a s průměrným výnosem 4,53 t/ha, triticale je sklizeno 35,8 tis. ha (98,8 %) s produkcí 180 tis. tun a průměrným výnosem 5,03 t/ha. Ovsa je sklizeno 42,1 tis. ha (95,6 % sklízené plochy) s produkcí 143,5 tis. tun
a s průměrným výnosem 3,41 t/ha. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 933,7 tis. tun a produkce řepky 1 168,8 tis. tun.

V roce 2016 bylo ke dni 29. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 1 246,5 tis. ha obilovin (98,7 %) s produkcí 7 861,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,31 t/ha a 392,9 tis. ha řepky (99,9 %) s produkcí 1 402,2 tis. t a průměrným výnosem 3,57 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla
u svého konce.

Kvalita obilovin: k 25. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 279 vzorků pšenice sklizně 2017 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 15. 8. 2017. Počty dosud analyzovaných vzorků z jednotlivých krajů se značně liší, v závislosti na postupu sklizně v dané oblasti. Analýzy vzorků pšenice z Jihomoravského kraje jsou již téměř ukončeny. Všechny vyhověly na obsah dusíkatých látek (průměr 15,4 %), jejich kvalitu (Zelenyho test, průměr 54 ml) i číslo poklesu (průměr 360 s). Na objemovou hmotnost zde vyhovělo 84 % vzorků s průměrnou hodnotou 79 kg/hl. K závěru se blíží také rozbory vzorků ze Zlínského kraje. I zde je určitou slabinou objemová hmotnost (vyhovělo 86 % vzorků, průměr 79,3 kg/hl). Na obsah dusíkatých látek vyhovělo 93 % vzorků (průměr 14,4 %), stejně jako na sedimentační index (průměr 51 ml). Na číslo poklesu vyhověly všechny analyzované vzorky ze Zlínského kraje. Nejvíce vzorků přibylo v minulém týdnu z kraje Vysočina (+22). Pšenice sklizená na Vysočině má dobrý obsah bílkovin (vyhovělo 100 % vzorků, průměrná hodnota 14,4 %), na kvalitu bílkovin vyhovělo 87 % vzorků (průměr 49 ml), na objemovou hmotnost 86 % vzorků (průměr 78,7 kg/hl) a na číslo poklesu 87 % vzorků.

Z analyzovaných 279 vzorků vyhovělo 273 vzorků (tj. 98 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 136 s, max 420 s), 259 vzorků (tj. 93 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (Zelenyho test, norma 30 ml: min 14 ml, max 74 ml) vyhovělo 256 vzorků (tj. 92 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 67,9, max 85,4 kg/hl) 230 vzorků (tj. 82 %).

Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou, zejména s ohledem na obsah bílkovin, jejich kvalitu i číslo poklesu. Objemová hmotnost se velmi liší v závislosti na původu pšenice. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, tak vzorky s výbornou objemovou hmotností.

Dosud bylo na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA) analyzováno 57 vzorků pšenice. Z 57 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 50 vzorků (88 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 56 vzorků (98 %) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 1621 μg/kg, maximální obsah ZEA ve výši 4 μg/kg. Šlo o tentýž vzorek, tato pšenice byla pěstovaná v Královéhradeckém kraji a její předplodinou byla kukuřice. Z dosud analyzovaných 57 vzorků 2 vzorky nevyhověly limitu pro potravinářskou pšenici pro obsah DON, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1250 μg/kg. Druhý nevyhovující vzorek (obsah DON 1307 μg/kg) pochází z Pardubického kraje a také jeho předplodinou byla kukuřice. Limitu na obsah ZEA (100 μg/kg) vyhověly dosud všechny vzorky. I když obecně je možno úroveň kontaminace mykotoxiny u letošních dosud analyzovaných vzorků hodnotit jako nízkou, vzorky s vyšším obsahem mykotoxinů se při souběhu rizikových faktorů vyskytnout mohou.

Kvalita sklizně sladovnického ječmene 2017 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K datu 21. 8. 2017 bylo kompletně analyzováno 82 vzorků ječmene. Nejvíce byly zastoupeny vzorky z kraje Jihomoravského (23), Olomouckého (21) a Zlínského (12). Dále byly analyzovány vzorky z kraje Středočeského (8), Pardubického (7), Vysočina (4), Plzeňského (3), Ústeckého (3) a Karlovarského (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 6. 7. do 7. 8. 2017. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků je 12,3 % (normě vyhověly všechny vzorky). Hodnota přepadu na sítě 2,5 mm je 85,2 %. Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) nevyhovělo 35 % vzorků (min. zjištěná hodnota 12,7 %, max. zjištěná hodnota 98,6 %). Příznivý je obsah příměsí. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,5 % (min. 0,0 %, max. 3,8 %) a požadavku normy nevyhověla 2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 3,3 % (min. 0,3 %, max. 12,2 %) a požadavku normy nevyhovělo 7 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 12 % (min. 9,5 %, max. 14,3 %) a požadavku normy nevyhovělo 57 % vzorků. Požadavkům na klíčivost nevyhovělo 1 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,7 % všechny vzorky.

Na základě dosud analyzovaných vzorků z letošní sklizně lze předpokládat vyšší obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a nízké hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm. Příznivé jsou hodnoty klíčivosti a minimální výskyt biologicky a fyziologicky poškozených zrn.

 
Přílohy

    tabulka (DOC, 60 KB)
    kraje (XLS)


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2

článek zobrazen: 265 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz