Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

25. 03. 2019

EuroEuro25,760
DolarDolar22,752
LibraLibra30,078
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1050


Březen
14
2018

Plán na ukončení rutinního krácení části ocásků u selat a preventivní opatření s tím spojené

V roce 2016 vydala Evropská komise dva dokumenty pro dosažení lepší shody s legislativou v oblasti ochrany prasat:

Doporučení Komise (EU) 2016/336, o uplatňování směrnice Rady 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat, pokud jde o opatření ke snížení potřeby krácení ocasů a pracovní dokument Komise „Commission Staff Working Document on best practices with a view to the prevention of routine tail-docking and the provision of enrichment materials to pigs: SWD(2016) 49 final“.

Společné úsilí Evropské komise a členských států je směrováno:
•    ke zlepšení managementu chovu tak, aby se minimalizoval stres pro prasata,
•    k preventivním opatřením proti okusování ocásků,
•    k omezení a případnému ukončení rutinního krácení ocásků.

Je nezbytné zlepšit provádění směrnice Rady 2008/120/ES, a to prostřednictvím nastavení rizikové analýzy pro každý chov, stanovením kritérií souladu, monitorováním kompetentní autoritou a opatřeními k zajištění souladu. Evropská komise požaduje po členských státech, aby zajistily, že chovatelé budou provádět posuzování rizik u případů okusování ocásků na základě stanovených ukazatelů. Dále mají členské státy stanovit kritéria souladu s legislativními požadavky a zpřístupnit je veřejnosti na internetu (viz Doporučení komise (EU) č. 2016/336) a zajistit soulad, ne pouze kontroly. Na základě těchto požadavků připravila Státní veterinární správa „Akční plán“, s jehož jednotlivými etapami bude odborná veřejnost postupně, podle časových rámců plánu, seznámena.

Od roku 2013 probíhá projekt Farewelldock (www.farewelldock.eu), jehož cílem je ukončení rutinního krácení ocásků a prevence vzájemného okusování prasat, spolu
s odhadem relativních škod spojených s krácením/okusováním ocásků a posuzováním efektivity preventivních opatření. Do jednotlivých projektů jsou zapojeni producenti, obchodníci, NNO, vlády. Projekt vzešel z doporučení, aby každý chovatel prasat prováděl analýzu rizika okusování ocásků v chovu. Je zřejmé, že okusování ocasu se může projevit čas od času u všech typů ustájení, na roštových i pevných podlahách, bez ohledu na to, zda jsou stlány. Krácení ocasu však není nezbytná prevence potíží, ale může snížit jejich výskyt. Doporučená opatření by potřebu zákroku měla minimalizovat.

Doporučená preventivní opatření ke zlepšení produktivity a dobrých životních podmínek prasat s cílem snížit prevalenci krácených ocásků:

•    Udržování minimální úrovně větrání za všech okolností,
•    eliminace vysoké rychlosti vzduchu na úrovni prasat (průvan),
•    udržování prasat v tepelně neutrální zóně,
•    zlepšení přístupnost krmení a vody pro všechna prasata,
•    zajištění správného dietního složení pro konkrétní věkovou kategorii prasat,
•    zajištění dostačujícího obsahu vlákniny a struktury krmiva,
•    zajištění stálých skupin prasat,
•    odstranění obtěžujících prasat ze skupiny,
•    snížení intenzity chovu v dlouhých obdélníkových kotcích,
•    obohacení prostředí,
•    eliminace parazity, a to jak vnitřní a vnější,
•    kontrola zdravotního stavu,
•    poskytnutí minerálního lizu,
•    okamžitá léčba poraněných prasat.

 

Zveřejněno na webu MZe dne 5.3.2018


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 4x výsledná známka: 2.42

článek zobrazen: 597 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz