Komerční banka, a.s.Rozhodčí soud
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku Agrární komora na Twitteru

Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2017

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červenec 2017 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
26.      12
27. 3456789
28. 10111213141516
29. 17181920212223
30. 24252627282930
31. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

24. 07. 2017

EuroEuro26,020
DolarDolar22,347
LibraLibra29,036
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

V rámci reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020 je pro vás nejdůležitější.

Zabránit zastropování přímých plateb 60%
Zabránit dalšímu „zelenání“ SZP 12%
Zjednodušit SZP 12%
Požadovat rovné podmínky pro zemědělce napříč EU 16%

počet hlasů celkem: 460


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Červenec
11
2017

Odhady sklizní - červen 2017

Obilovin i řepky se sklidí méně než loni

04.07.2017 -  Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 945 tis. tun a řepky ve výši 1 254 tis. tun. V porovnání s loňskou velmi dobrou sklizní se očekává nižší úroda základních obilovin o 785 tis. tun (−10,1 %) a řepky o 105 tis. tun (−7,7 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 945 tis. tun je v porovnání s loňskou velmi dobrou úrodou o 785 tis. tun nižší (−10,1 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí především snížení očekávaného výnosu o 10,1 % na 5,50 t/ha. Nižší výnos se očekává u všech druhů obilovin mimo pšenici jarní a ovsa. Celková osevní plocha základních obilovin 1 262 tis. ha zůstala téměř na stejné úrovni jako v předcházejícím roce (−0,1 %). Kvůli špatnému přezimování a častějším přesevům se snížila výměra ozimých obilovin (pšenice ozimé, ječmene ozimého a tritikale) a rozšířila se výměra jařin (pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa). Odhad sklizně základních obilovin je srovnatelný s desetiletým průměrem (−0,8 %) a je o 3,2 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let.

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy (31,8 %). Odhadovaná sklizeň 4 612 tis. tun je o 703 tis. tun nižší (−13,2 %) než v roce 2016. Na snížení produkce se podílí jak pokles očekávaného výnosu o 10,7 % na 5,87 t/ha, tak o 2,9 % nižší osevní plocha 785 tis. ha.

Výměra pšenice jarní se ve srovnání s loňským rokem rozšířila více než o polovinu na 47 tis. ha (+52,2 %) a přiblížila se tak obvyklé úrovni. Ve srovnání s průměrem za posledních 5 let je letošní výměra o 2,1 % nižší. Díky tomuto významnému meziročnímu rozšíření osevní plochy a také mírnému navýšení očekávaného výnosu na 4,56 t/ha (+0,4 %) se odhaduje výrazný nárůst sklizně na 212 tis. tun (+52,7 %).

Odhad úrody ječmene jarního 1 162 tis. tun je o 46 tis. tun nižší (−3,8 %) než sklizeň v loňském roce. Osevní plocha 231 tis. ha je meziročně o 4,0 % vyšší, zatímco odhadovaný výnos poklesl o 7,5 % na 5,04 t/ha.

U ječmene ozimého se letos očekává téměř o jednu pětinu nižší sklizeň na úrovni 517 tis. tun (−19,0 %). Tento pokles je daný snížením výnosu o 13,2 % na 5,32 t/ha i osevní plochy o 6,6 % na 97 tis. ha.

Odhadovaná produkce žita 108 tis. tun je o 3,2 % vyšší než loni díky rozšíření osevní plochy na 22 tis. ha (+6,1 %). Očekávaný výnos poklesl na 4,85 t/ha (−2,6 %).

Předpokládaná úroda ovsa 163 tis. tun je o více než jednu pětinu vyšší (+23,6 %) než loňská skutečnost. Na navýšení produkce se podílí jak rozšíření osevní plochy o 17,3 % na 44 tis. ha, tak nárůst odhadovaného výnosu o 5,4 % na 3,71 t/ha.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 171 tis. tun a je meziročně o 11,4 % nižší v důsledku poklesu průměrného výnosu na 4,72 t/ha (−3,3 %) i výměry na 36 tis. ha (−8,4 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, letos se pěstuje stejně jako v loňském roce na 16,0 % osevní plochy. Výměra řepky se meziročně mírně rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %) a je třetí nejvyšší v historii sledování. Očekávaná sklizeň na úrovni 1 254 tis. tun je o 105 tis. tun (−7,7 %) nižší než loni kvůli poklesu odhadovaného výnosu na 3,18 t/ha (−8,1 %). Předpokládaná produkce řepky převyšuje o 4,5 % desetiletý průměr (výměra +4,9 %; výnos −0,4 %), ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 6,5 % nižší (výměra +0,1 %; výnos −6,6 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2017. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů - 2017.

 

Tabulka ze dne 4. 7. 2017 ke stažení

Soupis ploch osevů - 2017

 


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 9. 6. 2017
Termín ukončení zpracování: 30. 6. 2017
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2017
Soupis ploch osevů - 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2017, termín zveřejnění 11. 8. 2017

 


zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 1

článek zobrazen: 90 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz