Komerční banka, a.s.Rozhodčí soud
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku Agrární komora na Twitteru

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Květen 2017 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
18. 1234567
19. 891011121314
20. 15161718192021
21. 22232425262728
22. 293031    
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

23. 05. 2017

EuroEuro26,485
DolarDolar23,557
LibraLibra30,669
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Obnovení příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů... 12. 04. 2011

  Věc: Obnovení příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů "Provoz, Zpracovatel – provoz, Podpora krátkodobého financování a Podpora nákupu půdy"  

Zveřejnění závazných vzorů povinných příloh Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2. 11. 04. 2011

platných od 13. kola příjmu žádostí Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny závazné vzory povinných příloh Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2. platné od 13. kola příjmu žádostí.

Jednotná žádost a žádosti AEO 11. 04. 2011

  Informace pro žadatele v rámci Jednotné žádosti, Žádosti o zařazení AEO a Žádosti o změnu zařazení AEO

Postup podání Žádosti o schválení výzvy 04. 04. 2011

  Před vyhlášením každé výzvy je MAS povinna dle Pravidel zadat prostřednictvím Portálu Farmáře Žádost o schválení výzvy a odeslat ji ke schválení na CP SZIF. Do 10-ti pracovních dní potom CP SZIF rozhodne o jejím schválení/neschválení.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb. pro rok 2011 30. 03. 2011

  Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb.a nařízení vlády č. 369/2010 Sb.  

Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. pro rok 2011 30. 03. 2011

  Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. - platná pro rok 2011.  

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. pro rok 2011 30. 03. 2011

  Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. - platná pro rok 2011.  

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb. pro rok 2011 30. 03. 2011

  Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb - platná pro rok 2011.  

Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011 30. 03. 2011

  Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.  

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 pro rok 2011 30. 03. 2011

  Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,  

Zpráva o střednědobém hodnocení 29. 03. 2011

  Říjen 2010 - Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013.  

Seznam proplacených projektů OP Rybářství k 31.12.2010 22. 03. 2011

  Seznam 3.4.a) ke stažení  

Doporučení ŘO OP Rybářství č. 1 k Pravidlům - stanovují podmínky pro dotace na projekty opatření 2.2 21. 03. 2011

  Doporučení ŘO OP Rybářství č. 1 k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 platných pro 9. kolo přijmu Žádostí o dotaci  

Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 18. 03. 2011

  Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 na lesním majetku.  

Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. 18. 03. 2011

  Schválené Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb  

Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatř.I.1.3.2 18. 03. 2011

  Schválené Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Státní zemědělský intervenční fond dne 14.3.2011 schválil 8 Žádostí o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.2.  

Program rozvoje venkova – opatření I.1.2. Investice do lesů 18. 03. 2011

  Schválené Žádosti o dotaci v rámci jedenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.2. Investice do lesů  

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II - Přemysl 16. 03. 2011

  Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy – 10. Kolo – Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o  

ZPRAVODAJSTVÍ z PRV - Pravidla platná od 1.1.2011 14. 03. 2011

Vzory dokumentů v souvislosti s Pravidly platnými od 1.1.2011  

ZPRAVODAJSTVÍ – Zakládání skupin výrobců 14. 03. 2011

  Informace o kurzu Kč/EUR v rámci ZSV pro rok 2011  
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz