Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červen 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
22.     123
23. 45678910
24. 11121314151617
25. 18192021222324
26. 252627282930 
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

22. 06. 2018

EuroEuro25,790
DolarDolar22,139
LibraLibra29,414
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 47%
většinou 17%
minimálně 19%
vůbec 18%

počet hlasů celkem: 2914


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Březen
03
2017

Novela nařízení vlády pro přímé platby a nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti

2.3.2017 - V souvislosti s blížícím se dubnovým termínem zahájení podávání jednotných žádostí o podpory přímých plateb upozorňujeme žadatele na novelu nařízení vlády č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017.

Novela nařízení vlády pro přímé platby

Cílem novely nařízení vlády je stanovit nebo upřesnit některé podmínky poskytování přímých plateb. Jde zejména o doplnění dílčího souladu s legislativním rámcem Evropské unie zejména s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.

 

Novela pro rok 2017 přináší tyto změny:

 • Upřesnění podmínky diverzifikace plodin vyplývajících z čl. 44 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro účely poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Úprava tak konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda, příp. dále u druhu zemědělské kultury standardní orná půda název plodiny a její výměru.
 • Podmínky ploch využívaných v ekologickém zájmu vyplývajících z čl. 46 nařízení (EU) č. 1307/2013: úprava konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu a její výměru.
 • Zemědělská půda, evidovaná v LPIS se zemědělskou kulturou jiná kultura (O) podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. není způsobilá pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy. V zemědělské kultuře jiná kultura se evidují např. výběhy hospodářských zvířat a jejich shroamaždiště, fóliovníky nebo skleníky s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou, zahrádkářské kolonie či vyklučená plocha vinic, chmelnic a sadů při restrukturalizaci. Výše uvedené plochy neodpovídají definicím zemědělské plochy pro poskytování přímých plateb podle čl. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, ani výkladům Evropské komise.
 • Výklad plnění podmínek pro poskytnutí jednotné platby na plochu, kdy musí být plocha zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele.
 • Stanovení výjimky, při které se nejedná o porušení ochrany trvalých travních porostů, a to u environmentálně citlivých ploch menších než 0,01 ha.
 • Zrušeno omezení délky trvání úhoru, tzn., že EFA úhor lze evidovat v LPIS déle než 3 roky - soulad s požadavkem EU na omezení vstupů, podporu biodiversity a nepodporování produkce na EFA plochách.
 • Zrušeno omezení týkající se EFA plochy úhor na max. 5 ha, tzn. od roku 2017 bude jako EFA uznatelný úhor s jakoukoliv výměrou
 • Časové upřesnění podmínky založení souvislého porostu plodin na souvrati, a to minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku.
 • Začlenění ostatních druhů čekanek pro účely poskytování dobrovolné podpory vázané na produkci zelenin s vysokou pracností.Nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti:

Zároveň upozorňujeme žadatele, že dne 27. 2. 2017 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nové nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor s účinností od 1. března 2017.

Uvedené nařízení vlády zcela ruší nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, nově upravuje systém hodnocení kontrolních zjištění a sankcí. V přílohách nařízení vlády jsou definovány jak kontrolované požadavky a standardy, tak hodnotící tabulky.

 
Přílohy

    Nařízení vlády č. 423/2016 Sb. (PDF, 601 KB)
    Nařízení vlády č.48/2017 Sb. a č. 49/2017 Sb. (PDF, 4 MB)


zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1 hodnot známkou 2 hodnot známkou 3 hodnot známkou 4 hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.09

článek zobrazen: 430 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz