Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

15. 12. 2018

EuroEuro25,795
DolarDolar22,858
LibraLibra28,714
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 67%
Nesleduji 33%

počet hlasů celkem: 360


Listopad
02
2017

Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě

30.10.2017 – Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění technologických postupů při výrobě dřevěných obalů ve finále doplácí čeští vývozci. Sankce při porušení výrobních postupů byla novelou zvýšena až na 750 tis. Kč.

Novela zákona, která vstoupí v platnost 1. 12. 2017, v první řadě přináší sjednocení doby platnosti rozhodnutí, která ÚKZÚZ vydává subjektu, pokud splní požadavky na provozování technických zařízení, výrobu a označování DOM.  Rozhodnutí, a také osvědčení, která jsou jeho nedílnou součástí, budou platná po dobu dvou let od data vydání. Rozhodnutí vydávaná v letech 2007 – 2011, tehdy ještě Státní rostlinolékařskou správou, nebyla omezována dobou platnosti, což znamená, že jsou i v současnosti platná.

Tato situace však způsobuje nesourodost v systému registrace. Může být chápána do jisté míry jako znevýhodňující a v neposlední řadě je nutné konstatovat, že mnohé dovážející země neakceptují osvědčení starší dvou let.

Z důvodů nastavení stejných pravidel bylo v rámci schvalovacího procesu zákona rozhodnuto, že osvědčení vydaná před účinností této novely zákona budou platná do 31. 12. 2018. Přechodné období pro registraci je 13 měsíců.

Subjekty budou muset požádat o novou registraci, pokud budou mít rozhodnutí vydané před 30. 11. 2017, a to právě v době přechodného období, pokud budou chtít pokračovat se výrobě, ošetřování a označování DOM.

Subjekty, jež se registrují nebo obnoví registraci po 1. 12. 2017, budou již mít platné rozhodnutí  na dva roky. Zároveň dojde i ke změně ve vydávaných osvědčeních, které budou opatřeny ochrannými prvky.   

V novele jsou dále zpřesněny sankční odstavce (§ 79 d,e), které budou cílit na neregistrované subjekty, neplnění podmínek registrace a nedodržování technologického postupu.

Důvodem změny je nepřesnost formulací současného zákona a větší ochrana registrovaných subjektů. Horní výše pokuty za porušení pravidel byla zvýšena pro právnické a fyzické podnikají až do výše 750 tis. Kč.  

Více úprav lze očekávat ve vyhlášce, a to zejména v technických a technologických požadavcích na technická zařízení (sušárny) a na označování DOM, jejíž novelizace připadne na 1. čtvrtletí 2018. O změnách budeme v předstihu informovat.
 

Legislativa:

Pravidla pro provozování zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren dřeva) a výrobu dřevěných obalů určených pro mezinárodní obchod jsou stanoveny v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve změnách pozdějších předpisů (dále „zákon“) a vyhlášce č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěných obalů a o změně vyhlášky č. 344/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin platí již od roku 2002 (dále „vyhláška“). Pravidla jsou zpracovány v souladu s mezinárodním standardem ISPM č. 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (Řím, FAO, 2002).
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí


zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 1.5

článek zobrazen: 201 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz