Komerční banka, a.s.Rozhodčí soud
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku Agrární komora na Twitteru

Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2017

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červenec 2017 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
26.      12
27. 3456789
28. 10111213141516
29. 17181920212223
30. 24252627282930
31. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

28. 07. 2017

EuroEuro26,045
DolarDolar22,269
LibraLibra29,267
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

V rámci reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020 je pro vás nejdůležitější.

Zabránit zastropování přímých plateb 60%
Zabránit dalšímu „zelenání“ SZP 12%
Zjednodušit SZP 12%
Požadovat rovné podmínky pro zemědělce napříč EU 16%

počet hlasů celkem: 475


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Únor
02
2017

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

26.1.2017 (Ministerstvo životního prostředí) - Již několik tazatelů se na nás obrátilo s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ). Dnešní aktualita se bude věnovat právě této záležitosti.

Vzhledem k tomu, že při přípravě novely zákona o IRZ (konkrétně přílohy k tomuto zákonu) bylo nutné zohlednit i prahové kapacity pro činnosti uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR), a to takovým způsobem, aby činnosti v příloze k zákonu o IRZ nebyly v rozporu (resp. aby nedocházelo ke vzájemnému překryvu) s činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Lze konstatovat, že ve sloupci s kapacitou činnosti lze natrefit na čtyři základní varianty vymezení těchto kapacit.

První variantou je činnost, u které je uvedeno, že "není stanovena" (v případě přílohy I nařízení o E-PRTR je uveden znak hvězdičky – „*“, přičemž význam je naprosto shodný). Jestliže existuje taková činnost v rámci provozovny, týká se jí ohlašovací povinnost bez ohledu na její kapacitu.

Druhým případem je činnost, u které je uvedena dolní prahová hodnota (např. „o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně“). Taková činnost nemá odpovídající činnost v příloze I nařízení o E-PRTR, tudíž neexistuje horní omezení. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká takové provozovny, v které je provozována předmětná činnost a zároveň je překročena příslušná prahová hodnota. Pokud je vybraná činnost v provozovně provozována, ale projektovaná kapacita je nižší než prahová hodnota, nemusí se taková provozovna problematikou IRZ vůbec zabývat. V této souvislosti podotýkáme, že je potřeba vyhodnotit v provozovně všechny provozované činnosti.

Třetím případem je činnost, u které je uvedena jak dolní prahová hodnota pro kapacitu, tak i horní prahová hodnota pro kapacitu. Důvodem je již výše uvedené možné překrývání s jednou či více činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Kapacita je vymezena tak, aby na ni plynule navázala kapacita odpovídající činnosti v příloze I nařízení o E-PRTR. Prakticky vzato se tedy ohlašovací povinnost týká té provozovny, u které je vyšší projektovaná kapacita, než je uvedena dolní prahová hodnota pro příslušnou činnost. V intervalu spodní a horní kapacity se jedná o provozovnu spadající pod přílohu k zákonu o IRZ, nad horní kapacitu by se již mělo jednat o provozovnu s činností z přílohy I nařízení o E-PRTR.

Posledním případem je skupina potravinářských činností. Zde je uvedena pouze horní prahová hodnota (tj. v příloze k zákonu o IRZ). Na tuto horní prahovou hodnotu plynule navazuje prahová hodnota pro činnosti, které spadají pod režim E-PRTR (tj. činnosti z přílohy I nařízení o E-PRTR – konkrétně se jedná o kategorii 8.). Vzhledem k tomu, že u těchto činností není uvedena spodní prahová hodnota, zabývat se zákonem o IRZ (částí týkající se IRZ) budou všichni provozovatelé s touto činností bez ohledu na projektovanou kapacitu (pouze na základě projektované hodnoty vyhodnotí, zda se jedná o provozovnu E-PRTR či nikoliv a podle toho provedou nebo upraví registraci v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP).


zdroj: Ministerstvo životního prostředí »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.16

článek zobrazen: 260 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz