Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Říjen 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
40. 1234567
41. 891011121314
42. 15161718192021
43. 22232425262728
43. 293031    
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

21. 10. 2018

EuroEuro25,865
DolarDolar22,552
LibraLibra29,387
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Je podle Vás potřebné, aby i v roce 2018 stát vyplácel kompenzace za škody způsobené suchem?

Ano, pomoc by měla být plošná. 42%
Ano, ale pomoc by měla být cílená. 18%
Ano, ale s výrazně jednodušším systémem. 20%
Ne. Sucho mě netrápí. 20%

počet hlasů celkem: 1117


Prosinec
13
2017

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se uskutečnilo dne 12. prosince 2017 v Žehuni

Společné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory zahájil Zdeněk Jandejsek prezident komory, zprostředkovaným poděkováním Marianu Jurečkovi, ministrovi zemědělství za veškerou vykonanou práci v čele sektoru, která přispěla k jeho rozvoji a také poděkováním vládě premiéra Bohuslava Sobotky za většinově vstřícný a pragmatický přístup, ale i za zajištění mimořádných pomocí k opakovanému řešení dopadů sucha, mrazů i evropských krizí s mlékem.

Jednání se také účastnil Jiří Milek, kandidát na ministra zemědělství. Ve svém vystoupení poděkoval za podporu Agrární komory ČR a stručně představil své priority v čele ministerstva, mezi které patří podpora výroby, moderního zemědělství, inovací, ale i péče o krajinu a venkov. Současně je připravený maximálně komunikovat se všemi partnery a organizacemi s cílem zemědělce spojovat. Zároveň při této příležitosti odstoupil z pozice člena představenstva AK ČR, a to ke dni 12. prosince 2017, které představenstvo AK ČR vzalo na vědomí. Otázka náhradníka bude řešena následovně.


Jednání byli přítomni také Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství, Petr Jílek za komoditní sekci ministerstva a Martin Šebestyán, ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu a jeho zástupce Miloš Jirovský s aktuálními informaci k administraci podpor a další činnosti Fondu.


Prezident Jandejsek úvodem shrnul činnost svou i práci Úřadu AK ČR od posledního setkání dne 31. října, o svých aktivitách v regionech, jednáních se státními institucemi i o výjezdech a jednáních v Bruselu a Varšavě. Uvedl stanoviska komory k budoucnosti biopaliv, prodloužení použití glyfosátu či ke zdržení a náročnosti režimu zaměstnávání Ukrajinců pro dlouhodobé i sezónní práce. Zmínil se také o trvalé snaze zlepšovat informační toky uvnitř i vně komory tak, aby členská základna i veřejnost dostávaly maximum aktualit. Agrární komora zopakovala směrem k MZe a SZIF svůj požadavek na výplaty kompenzací sucha u tržních plodin také za využití analýzy dat dle jednotlivých katastrálních území ze systému Intersucho.cz. Podle konzultací ministerstva zemědělství s Evropskou komisí však je tento požadavek nepřijatelný s argumentem nezbytného prokázání propadu tržeb. V tomto směru proto budou probíhat další jednání se snahou nalézt optimální řešení. Prodiskutována byla také záležitost navýšení národních dotací, které byly původním rozhodnutím ministra Jurečky - i při stejné meziroční obálce z národního rozpočtu, ponechány pouze na výši 2 mld. Kč, přičemž podle propočtů plnění bude potřeba zajistit jejich výši na úroveň až cca 4,2-4,3 mld. Kč. V mezičase byl tento objem navýšen rozhodnutím Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny již na 3 mld. korun a o dalším posílení se ještě bude jednat.


Podstatná část jednání byla věnována Sdělení Evropské komise pro Evropskou radu a Evropský parlament, ze dne 29. listopadu, které přináší náměty a okruhy témat a priorit, podle kterých se bude formovat rámec nové Společné zemědělské politiky po roce 2020. V návaznosti na toto Sdělení budou během následujících měsíců vypracovány jednotlivé národní pozice.


Podle Pavla Sekáče, který se účastnil Rady ministrů ve dnech 11. – 12. prosince, lze z vyjádření jednotlivých států usoudit, že přetrvává zájem pracovat se silnou agrární politikou EU, se zachováním 1. a 2. pilíře, s odmítnutím národního kofinancování přímých plateb, s novými výzvami jako je užší propojení vědy a výzkumu, precizního zemědělství, udržitelnosti, ale i zahrnutí argumentu sociálních aspektů pro život na venkově. V úvaze je také větší flexibilita SZP a přesun kompetencí na úrovni jednotlivých států, přičemž cíle by byly plněny přes zvolené indikátory. Každopádně ke Sdělení bude naprosto nezbytné8 obdržet detailní vysvětlení Komise, které vyjasní a podpoří uvedené záměry a osvětlí jak je vnímat. Dalším rozhodným faktorem však je znalost víceletého finančního rámce, tedy objemu peněz, kterým budou opatření Společné zemědělské politiky podpořena. Úspěšně by měly být ukončeny konzultace s Evropskou komisí ve věci nového nastavení oblastí LFA s tím, že obratem by byla zahájena tvorba národní legislativy.


Jak uvedl Zdeněk Jandejsek je Sdělení z pohledu AK ČR mírně optimistické a přijatelné, samozřejmě zde bude záležet na přesné specifikaci a následného naplnění jednotlivých okruhů a témat, a k této diskuzi a spolupráci jsme maximálně připraveni. Na Konferenci zemí tří moří, která se konala ve Varšavě 7. prosince, se agrární komory dvanácti zemí zavázaly k tlaku na vlastní vlády, s cílem prosadit společné priority i do národních pozic, jako posílení příprav k dalším jednáním a obhájení silné a skutečně jednotné Společné zemědělské politiky. Zatím neznámou zde skutečně je finanční zabezpečení SZP, které podmíní rámec, obsah a nastavení jednotlivých opatření. Je zde nevyjasněný Brexit, tlak jiných politik a nových priorit jako je migrace, ochrana hranic či celková bezpečnost. Silným argumentem je fakt, že SZP se nyní na rozpočtu EU podílí pouze 0,38 %, přitom její význam je z pohledu na zabezpečení potravinové soběstačnosti a péče o životaschopný venkov naprosto zásadní pro celkovou existenci EU.


Podle informací Martina Šebestyána je vydáno již 97 % rozhodnutí k SAPS, 85 % k cukrovce, 70 % LFA, a to v celkovém objemu 12,8 mld. Kč, které by měly být zároveň do konce roku vyplaceny. V pohledu na Program rozvoje venkova by i SZIF přivítal jeho zúžení a zjednodušení s upřednostněním financování pořizování technologií. Podle stávajících dat budou peníze z evropských fondů pro zemědělský sektor úspěšně vyčerpány. SZIF má zároveň silnou pozici k uznávání výplaty podpor na pozemky s neidentifikovatelnými vlastníky subjektům, které na nich dlouhodobě hospodaří.


Ceny základních zemědělských komodit jsou na trvale spíše průměrné úrovni, bez očekávání větších změn. Úrodu zcela zásadně poznamenal průběh počasí letošního roku, kde jsou však výrazné regionální rozdíly. U živočišných komodit trvá požadavek komory na vyplacení maximálních objemů národních podpor jako prostředku k udržení producentů na trhu a jejich konkurenceschopnosti.


U dotačního titulu 9. F. e. Regionální přenos informací, shromáždil úřad i jednotlivé krajské komory požadavky a připomínky ke zjednodušení a vyjasnění administrativních požadavků ministerstva. V souvislosti s hospodařením byli krajští garanti i zástupci společenstev požádáni o zajištění zbývajících plateb členských příspěvků a doposud pasivní členové představenstva o úhradu vkladu na organizaci 17. Agrárního plesu, který se uskuteční dne 2. února 2018 v Paláci Žofín. Představenstvo AK ČR pak jednohlasně odsouhlasilo žádost Společenstva mlynářů a pekařů ČR o členství v AK ČR, a to od 1. ledna 2018.


V souvislosti s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 a bude řešit ochranu dat u všech subjektů, které s nimi jakkoliv zacházejí, ať už z pohledu zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů, budou ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR nabídnuty členské základně školení.


Prezident Jandejsek závěrem poděkoval všem přítomným za veškerou práci v roce 2017, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR


zdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.5

článek zobrazen: 322 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz