Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Srpen 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
31.   12345
32. 6789101112
33. 13141516171819
34. 20212223242526
35. 2728293031  
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

17. 08. 2018

EuroEuro25,730
DolarDolar22,583
LibraLibra28,725
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Je podle Vás potřebné, aby i v roce 2018 stát vyplácel kompenzace za škody způsobené suchem?

Ano, pomoc by měla být plošná. 48%
Ano, ale pomoc by měla být cílená. 18%
Ano, ale s výrazně jednodušším systémem. 15%
Ne. Sucho mě netrápí. 19%

počet hlasů celkem: 89


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Únor
14
2018

Informace z jednání představenstva a sněmoven Agrární komory ČR, které se uskutečnilo dne 13. února 2018 ve Žďáru nad Sázavou

Řádné jednání představenstva Agrární komory bylo zaměřeno na projednání aktuální problematiky, a to především ve vztahu k probíhajícím jednáním ohledně rámce Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 a na stav trhu s komoditami. Jednání se účastnil Jiří Milek, ministr zemědělství, Martin Šebestyán, ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu a další hosté a partneři komory. Na jednání představenstva posléze navázala celostátní předsněmovní diskuze vedení komory s delegáty sněmu, s předsedy a řediteli regionálních komor a s představiteli členských společenstev.

Ministr Milek ve svém vystoupení upozornil na svá jednání ohledně agrární politiky na radě ministrů v Bruselu i na jednání ministrů V4 v Budapešti, která vede s ohledem na obhajobu národních zájmů a priorit. V jejich rámci také bilaterálně jednal s Philem Hoganem, komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova, kterého při této příležitosti pozval do České republiky k představení struktury a podmínek našeho zemědělství. Jedním z podpůrných argumentů proti zastropování je majetková struktura velkých podniků, které jsou v naprosté většině vlastněny desítkami až stovkami akcionářů a podílníků, v celkovém nápočtu totiž jde o více než stopadesát tisíc osob. A zároveň, jestliže Evropská komise ve svých stanoviscích klade důraz na propojení prvovýroby, zpracování a odbytu, pak právě řada středních a velkých podniků v České republice tuto vizi naplňuje a byl by nesmysl tento proces uměle bourat.


Intenzivně je také řešena záležitost výskytu afrického moru prasat na našem území, který se díky nastoleným řešením podařilo udržet v místě výskytu, přičemž jednou z výhod je vysoká standardní úroveň biologické ochrany komerčních chovů. S ohledem na vývoj ve východní Evropě a na fakt, že největším přenašečem je člověk, lze v Evropě očekávat rostoucí tlak a rizika. Důležitá je intenzivní ochrana hranic a jedním z možných řešení, které však je výhledově vzdálené, je plošná vakcinace. Z uvedených důvodů ministerstvo posiluje pro letošní rok finance na eliminaci moru v místě výskytu i na opatření směřující ke snížení populace divokých prasat na celém území republiky až na celkových 850 miliónů korun.


Z dalších témat ministr upozornil také na posílení financí národních podpor až do výše 4,2 miliardy korun k plnému pokrytí potřeb titulů, řešení novely zákona o významné tržní síle s důraznější ochranou dodavatelů, urychlené odstranění dvojí kvality potravin, řešení kompenzací za dopady sucha 2017 prostřednictvím nastavení na katastrální území u krmných i tržních plodin, aktuální problémy v lesnictví a kůrovcem, ale i jednání s ministerstvem životního prostředí téma ochrany půdy, aj. Uvedl také, že podle dostupných analýz bude resort zemědělství schopen jako jediný plně vyčerpat peníze z evropských fondů.


Ředitel SZIF Martin Šebestyán přítomné následně informoval o průběhu a výši výplat podpor, které probíhají v mírném předstihu ke stanovenému harmonogramu. Celkově je prostřednictvím rozhodnutí přiznáno již 22,5 miliardy korun. Z další agendy fondu zmínil práce na zjednodušení podmínek Programu rozvoje venkova či welfare, otázku nastavení institutu aktivního zemědělce, na zvýšený tlak převody a vlastnictví půdy, či přípravy SZIF na školení žadatelů o jednotnou žádost, které budou v regionech probíhat v březnu a dubnu.


Zdeněk Jandejsek ve svém vystoupení zdůraznil tři hlavní aktuální směry činnosti komory, tím prvním je jednání směrem k Evropské unii v oblasti Společné zemědělské politiky a nastavení podmínek pro nový rámec podmínek, dále národní priority a za třetí je to plnění usnesení ze sněmu Agrární komory z roku 2017. Směrem k bruselským partnerům je Agrární komora výrazně aktivní s tím, že zhruba 1-2 krát měsíčně se zástupci vedení účastní schůzek a jednání se zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Stálým zastoupením ČR v Bruselu, orgánů COPA COGECA, agrárních organizací zemí EU 28 a s mnoha dalšími partnery. Cílem je upozorňovat opakovaně na podmínky a strukturu zemědělství v našich podmínkách, obhajovat priority a průřezově hledat jejich podporu. Argumentem například je i současná podoba zemědělství, především pak pokles rozměru, kdy u rostlinné výroby dosahujeme pouze zhruba dvou třetin výkonů k roku 1990 a u živočišných odvětví to není v průměru ani polovina. Přitom 80 – 90 % této produkce zajišťuje 20 % především středních a velkých podniků. Z porovnání národních podpor vyplývá, že staré země EU poskytují například na 1 litr mléka až 3-4 koruny z místních rozpočtů, ale třeba i 20 korun na kilogram produkovaného červeného masa. Tomuto zvýhodnění nelze konkurovat jakýmkoliv klasickým podnikatelským opatřením a trh východních a středoevropských zemí je tak pod trvalým likvidačním tlakem. Důraz však klademe i na zachování výše rozpočtu pro kofinancování Společné zemědělské politiky a vzhledem k vývoji trhu s komoditami i možnost zvýšení podpory citlivých odvětví z 15 na 30 %. V oblasti národních priorit pak je komora připravena řešit zaměření podpor na skutečné zemědělce, nastavení precizního zemědělství do praxe, vyváženost rostlinné a živočišné produkce, zvyšování národní potravinové soběstačnosti, posilování konkurenceschopnosti, povinnou registraci zemědělců, nastavení podmínek prodeje zemědělské půdy, prodloužení zelené nafty i po roce 2018, zjednodušení zaměstnávání cizinců, intenzivní kontroly dovozů, otevření Fondu těžko pojistitelných rizik a další. Požadujeme zároveň, aby předseda vlády nepodpořil víceletý finanční rámec bez toho, aniž by bylo zachováno financování obálky pro Českou republiku. Plnění usnesení XXV. sněmu bude připraveno jako materiál pro delegáty blížícího se sněmu.


Bylo konstatováno, že současný vývoj na trhu s komoditami není z pohledu odbytu a cen optimální, u některých komodit, například vepřového masa, ale třeba i dřeva až tragický. Naprostá většina produkce je obchodována za průměrné či podnákladové ceny a ani výhled není příliš optimistický. O to větší význam má součinnost a spolupráce s ministerstvem zemědělství a nastavení podpor jednotlivých opatření do konkrétních odvětví živočišných a rostlinných výrob, jako je mléko, vepřové maso, drůbež a vejce, cukrovka, ovoce či zelenina, přičemž cílem je v současné době udržet a do budoucna oživit jejich produkci.


Přítomní byli seznámeni také s přípravou a organizačním zabezpečením XXVI. Sněmu Agrární komory ČR, který se uskuteční v neděli 8. dubna od 9:00 hodin v Rotundě Výstaviště Brno a následně bude navazovat na slavnostní zahájení mezinárodního komplexu veletrhů Techagro. Delegáty je do kanceláře Agrární komory v Olomouci nezbytné nahlásit do 9. března 2018 s tím, že příspěvek za účast jednoho delegáta sněmu je stanoven opět na dva tisíce korun. Předsněmovní jednání představenstva a dozorčí rady se bude konat 7. dubna odpoledne také v Brně.

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR

 

 


zdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.07

článek zobrazen: 534 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz