Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

17. 02. 2019

EuroEuro25,700
DolarDolar22,823
LibraLibra29,225
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 67%
Nesleduji 33%

počet hlasů celkem: 862


Květen
22
2014

Indexy cen výrobců - duben 2014

Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací 
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o 0,4 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,8 %, průmyslových výrobců o 0,3 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,1 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 13,6 %, brambor o 5,1 % a drůbeže o 3,1 %. Ceny olejnin vzrostly o 2,1 % a vajec o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně na úhrnu zůstaly beze změny. Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 0,4 % a ostatních potravinářských výrobků o 0,6 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,2 % a elektřiny, plynu a páry o 0,1 %. Zvýšily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,3 %. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 % v důsledku růstu cen v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,8 % (v březnu o 4,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 10,2 %. Klesly ceny obilovin o 19,1 % a olejnin o 8,8 %, naopak vyšší byly ceny brambor o 36,9 %, ovoce o 7,0 % a čerstvé zeleniny o 5,8 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 7,8 % v důsledku růstu cen mléka o 20,6 %. Ceny drůbeže byly nižší o 4,8 %, skotu o 4,1 % a vajec o 2,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 % (v březnu o 0,8 %). Úroveň cenové hladiny ovlivnil zejména pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 4,1 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 3,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 1,9 %, dřeva, papíru a tisku o 3,8 % a v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů se ceny zvýšily o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 11,5 %. Klesly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 15,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,3 % a průmyslových krmiv o 8,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 4,9 %, nejvyšší růst byl u výrobků investiční povahy o 2,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů poprvé po padesáti měsících zvýšily, a to o 0,4 % (v březnu po zpřesnění se ceny nezměnily). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,2 % (v březnu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (stejně jako v březnu). Klesly ceny za telekomunikační služby o 16,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,7 %, za silniční nákladní dopravu o 2,9 % a za pojištění o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (v březnu o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně snížily o 0,3 % (v únoru o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Dánsku a v Nizozemsku shodně o 0,9 %, v Estonsku a na Kypru shodně o 0,8 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,5 %, v Rakousku o 0,4 %, v České republice, v Německu a v Polsku shodně o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny v Řecku a na Maltě shodně o 0,7 %.
Meziročně se ceny v EU28 v březnu snížily shodně jako v únoru o 1,6 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 5,6 %, v Belgii o 4,8 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 4,2 %, v Rakousku o 1,8 %, v Polsku o 1,1 %, v České republice a v Německu shodně o 0,8 %. Ceny vzrostly pouze na Maltě o 0,8 % a v Lotyšsku o 0,6 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-7
http://www.czso.cz/csu/produkty.nsf/podskupina?openform&:2014-011
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2014

 

Přílohy:
Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)

Informace včetně příloh ke stažení 


zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 2.77

článek zobrazen: 683 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz