Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

22. 03. 2019

EuroEuro25,650
DolarDolar22,528
LibraLibra29,606
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1041


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy - 18. kolo 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 25. července 2013 schváleno v NUTS II Střední Čechy 140 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 56 507 811 Kč.

Zpřesnění Pravidel pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 25. 07. 2013

Informace pro žadatele z opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který se k tomuto převzetí hospodářství zavázal v rámci preferenčních kritérií.

12. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 25. 07. 2013

Informace pro žadatele z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří se v rámci preferenčních kritérií zavázali k převzetí hospodářství od zemědělce staršího 55 let ve lhůtě 36 měsíců od podání Žádosti o dotaci.

Žádosti o dotaci v rámci 17. kola příjmu žádostí PRV - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven 24. 07. 2013

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí PRV - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven 24. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 23.7.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.

Informační materiál k upřesnění problematiky krajinných prvků 17. 07. 2013

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravilo krátký informační materiál o vymezení pojmů, týkající se problematiky krajinných prvků v rámci Zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. (konkrétně plnění standardu GAEC 6 a požadavku SMR 1), a v rámci Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 12. 07. 2013

Uživatelská příručka ke stažení

Informační emaily pro žadatele - informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci: Odeslané dokumenty ze SZIF 11. 07. 2013

Dne 10.7.2013 byla spuštěna nová funkcionalita Portálu Farmáře, která odesílá informační email žadateli o „novém“ dokumentu v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“ (dokumenty k administraci konkrétních žádostí žadatele).

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - 19. kolo příjmu žádostí 11. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 2.července 2013 zaregistroval 60 Žádostí o dotaci v rámci devatenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 130.905.467.- Kč.

Seznam příjemců dotace z OP Rybářství 2007 - 2013, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty - 16. kolo 04. 07. 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 2.4. Investice do

Seznam žadatelů, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 17. kola OP Rybářství 2007 - 2013 04. 07. 2013

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v

Schválené Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.4.1 04. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 17.05.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Hlavní oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 03. 07. 2013

  Hlavní oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014 Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím

Vývozní subvence v ČR 25. 06. 2013

24.6.2013 - Bilance čerpání a přehled aktuálně vyplácených vývozních subvencí. Vývozní subvence v ČR V minulosti byly vývozní subvence standardním, běžně využívaným nástrojem regulace trhu založeným na mechanismu kompenzace rozdílu nižších světových cen a vyšších cen na vnitřním trhu Evropské unie. Jejich role se však s reformou Společné zemědělské politiky a vývojem cen zemědělských komodit na

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 15. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 24. 06. 2013

21.6.2013 - ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 3.3.

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - závaznost velikostní kategorie podniku 20. 06. 2013

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, kteří mají schválen projekt z 6., 9. a 13. kola příjmu žádostí. Dne 11. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil zpřesnění Pravidel, které ruší nerelevantní povinnost dodržet kategorii podniku (malý, střední, velký), kterou žadatel deklaroval při podání

Změna Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy 20. 06. 2013

Informace pro žadatele/příjemce dotace z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Návazně na transformaci pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), ke které došlo zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů k 1. 1. 2013, schválil dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl aktualizaci Pravidel, kterými se

Změna Pravidel pro opatření I.1.3, I.3.4 a II.2.4 pro 19. kolo příjmu žádostí - definice příjemce dotace 20. 06. 2013

Důležité upozornění pro žadatele z opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.4 Využívání poradenských služeb a II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, kteří plánují předložit projekt v rámci 19. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 19. 6. – 2. 7. 2013). Dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil změnu

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (18. kolo PRV) - Zásobník projektů 19. 06. 2013

Na základě požadavku Řídícího orgánu PRV (ministerstvo zemědělství) SZIF zveřejňuje přehled Žádostí o dotaci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (18. kolo příjmu žádostí) zařazených v Zásobníku projektů seřazených dle bodového hodnocení resp. v případě shodného bodového hodnocení dle požadované výše dotace.

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu (18. kolo PRV) - Zásobník projektů 19. 06. 2013

Na základě požadavku Řídícího orgánu PRV (ministerstvo zemědělství) SZIF zveřejňuje přehled Žádostí o dotaci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu (18. kolo příjmu žádostí) zařazených v Zásobníku projektů seřazených dle bodového hodnocení resp. v případě shodného bodového hodnocení dle požadované výše dotace.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz