Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Leden 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
1.  123456
2. 78910111213
3. 14151617181920
4. 21222324252627
5. 28293031   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

21. 01. 2019

EuroEuro25,595
DolarDolar22,528
LibraLibra28,984
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 594


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - 17. kolo 08. 04. 2013

Státní zemědělský intervenční fond schválil 27 Žádostí o dotaci v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 55 336 515 Kč, z toho 21 projektů bylo schváleno v záměru a) Realizace projektů národní spolupráce v celkové výši podpory 45 757 617,00 Kč a 6 projektů v záměru b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce v celkové výši podpory 9 578 898,00 Kč.

Informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství 03. 04. 2013

Povodňové situace představují na území České republiky největší hrozby přírodních katastrof. Tato skutečnost je dána polohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém měřítku. Vzniku povodní nelze zabránit, lze pouze zmírnit jejich dopad na životy a majetek obyvatel. Tato skutečnost velmi významně ovlivňuje postoj Ministerstva zemědělství a správců vodních toků k této problematice.

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotkne i příjemců dotace v rámci PRV a OP Rybářství 29. 03. 2013

28.3.2013 - Na základě pokynu Ministerstva financí upozorňuje Ministerstvo zemědělství žadatele na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde se v § 3 písm. h) ukládá povinnost zákonem vyjmenovaným příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí od 1. dubna 2013 využívat účet v České národní bance (dále jen ,,ČNB“) k příjmu zmiňovaných podpor.

Dodatečné doporučení žádostí o dotaci opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr b) v rámci 17. kola PRV 27. 03. 2013

Vzhledem ke skutečnosti, že od doporučení do schválení žádostí o dotaci opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr b) Ubytování, sport v rámci 17. kola příjmu žádostí bylo ukončeno větší množství žádostí o dotaci (původně doporučeným žádostem a „náhradníkům“) nebo byl žádostem snížen bodový zisk (na základě doložených příloh k Žádosti o dotaci a jejich kontroly), nebyla vyčerpána

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.3 27. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 22.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu.

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy 27. 03. 2013

26.3.2013 - V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2,.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.3.4 25. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření) 25. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – osa II (projektová opatření).

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření I.1.2 Investice do lesů... 21. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.2.1 Lesnická technika a podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura. Zatím nebyly schváleny Žádosti o dotaci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven – vzhledem k pozdějšímu doporučení Žádostí o dotaci tohoto podopatření (viz tisková

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013 18. 03. 2013

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Program rozvoje venkova ČR - schválena aktualizovaná verze dokumentu - březen 2013 18. 03. 2013

V březnu 2013 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze dokumentu PRV. Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika  Vydal: Ministerstvo zemědělství  

Přehled žadatelů, kteří zaregistrovali Žádosti o dotaci z OP Rybářství na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a) 15. 03. 2013

Přehled žadatelů, kteří zaregistrovali Žádosti o dotaci z OP Rybářství na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a) v průběhu 16. kola OP Rybářství 2007 - 2013.

Změna čísla účtu pro skládání záruk 05. 03. 2013

Od 1.1.20013 mají organizační složky státu dle zákona č. 501/2012 Sb. povinnost zřídit a využívat účty u České národní banky.

Informační systém základních registrů (ISZR) 05. 03. 2013

Od 1. 3. 2013 je systém IS SZIF napojen na Informační systém základních registrů (ISZR), ze kterého je SZIF dle Zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech povinen přebírat referenční údaje o českých subjektech.

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 a opatření III.2.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 05. 03. 2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

I.1.2.2 Investice do lesů - Technické vybavení provozoven - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola PRV 01. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 11.2.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 75 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven. Dále bylo doporučeno celkem 21 žádostí jako náhradníci. Důvodem pozdějšího doporučení Žádostí o dotaci podopatření I.1.2.2 byla kontrola všech žádostí o dotaci na Centrálním pracovišti SZIF z

Výroční zpráva za rok 2011 01. 03. 2013

V září 2012 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2011.

Otázky a odpovědi Pravidel IV.1.1 ze dne 24.10.2012 01. 03. 2013

  Dne 2. ledna 2013 byl na webových stránkách SZIF umístěn výklad nových podmínek v rámci aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina ze dne 24. října 2012. Zpráva „Otázky a odpovědi Pravidel IV.1.1 – doplnění“ zpřesňuje výklad těchto podmínek. Úprava se týká bodu 9, písmeno z). Změna je v textu zvýrazněna barevně.

Intervenční nákup másla 01. 03. 2013

  Na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 lze od 1. 3. 2013 využít režim intervenčního nákupu másla za pevně stanovenou cenu tj. za intervenční cenu 2217,5 EUR/tunu.  
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz