Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

17. 12. 2018

EuroEuro25,795
DolarDolar22,858
LibraLibra28,714
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 371


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Informace pro žadatele - opatření Natura 2000 v lesích 18. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.2. Opatření Natura 2000 v lesích (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích (administrované podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy 18. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.1. Zalesňování zemědělské půdy (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2013 (administrované podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné

Zemědělci mohou ode dneška podávat Jednotné žádosti pro rok 2013 16. 04. 2013

15.4.2013 – Dnes bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO. Předpokládá se, že i letos bude jejich počet mírně narůstat a přiblíží se hranici 28 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 30 miliard korun.

HRDP: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy 08. 04. 2013

V sekci Další dotační programy; Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP); Lesnictví (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2013 (administrované podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře

PRV: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy 08. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.1. Zalesňování zemědělské půdy (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2013 (administrované podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - 17. kolo 08. 04. 2013

Státní zemědělský intervenční fond schválil 27 Žádostí o dotaci v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 55 336 515 Kč, z toho 21 projektů bylo schváleno v záměru a) Realizace projektů národní spolupráce v celkové výši podpory 45 757 617,00 Kč a 6 projektů v záměru b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce v celkové výši podpory 9 578 898,00 Kč.

Informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2010 v gesci Ministerstva zemědělství 03. 04. 2013

Povodňové situace představují na území České republiky největší hrozby přírodních katastrof. Tato skutečnost je dána polohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém měřítku. Vzniku povodní nelze zabránit, lze pouze zmírnit jejich dopad na životy a majetek obyvatel. Tato skutečnost velmi významně ovlivňuje postoj Ministerstva zemědělství a správců vodních toků k této problematice.

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotkne i příjemců dotace v rámci PRV a OP Rybářství 29. 03. 2013

28.3.2013 - Na základě pokynu Ministerstva financí upozorňuje Ministerstvo zemědělství žadatele na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde se v § 3 písm. h) ukládá povinnost zákonem vyjmenovaným příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí od 1. dubna 2013 využívat účet v České národní bance (dále jen ,,ČNB“) k příjmu zmiňovaných podpor.

Dodatečné doporučení žádostí o dotaci opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr b) v rámci 17. kola PRV 27. 03. 2013

Vzhledem ke skutečnosti, že od doporučení do schválení žádostí o dotaci opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměr b) Ubytování, sport v rámci 17. kola příjmu žádostí bylo ukončeno větší množství žádostí o dotaci (původně doporučeným žádostem a „náhradníkům“) nebo byl žádostem snížen bodový zisk (na základě doložených příloh k Žádosti o dotaci a jejich kontroly), nebyla vyčerpána

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.3 27. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 22.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu.

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy 27. 03. 2013

26.3.2013 - V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2,.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.3.4 25. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření) 25. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – osa II (projektová opatření).

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření I.1.2 Investice do lesů... 21. 03. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.2.1 Lesnická technika a podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura. Zatím nebyly schváleny Žádosti o dotaci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven – vzhledem k pozdějšímu doporučení Žádostí o dotaci tohoto podopatření (viz tisková

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013 18. 03. 2013

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Program rozvoje venkova ČR - schválena aktualizovaná verze dokumentu - březen 2013 18. 03. 2013

V březnu 2013 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze dokumentu PRV. Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika  Vydal: Ministerstvo zemědělství  

Přehled žadatelů, kteří zaregistrovali Žádosti o dotaci z OP Rybářství na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a) 15. 03. 2013

Přehled žadatelů, kteří zaregistrovali Žádosti o dotaci z OP Rybářství na opatření 2.1. záměr a), b), c), e) a 2.4. záměr a) v průběhu 16. kola OP Rybářství 2007 - 2013.

Změna čísla účtu pro skládání záruk 05. 03. 2013

Od 1.1.20013 mají organizační složky státu dle zákona č. 501/2012 Sb. povinnost zřídit a využívat účty u České národní banky.

Informační systém základních registrů (ISZR) 05. 03. 2013

Od 1. 3. 2013 je systém IS SZIF napojen na Informační systém základních registrů (ISZR), ze kterého je SZIF dle Zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech povinen přebírat referenční údaje o českých subjektech.

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 a opatření III.2.2 Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 05. 03. 2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz