Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se konájí 2 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

20. 02. 2019

EuroEuro25,715
DolarDolar22,771
LibraLibra29,497
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 905


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova 08. 10. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 24.9.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 41 Žádostí o dotaci v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích. Žádostí o dotaci zařazených v Zásobníku projektů je 63 (viz Pravidla pro žadatele pro 19.kolo příjmu žádostí – Obecná část, kapitola 5.5 resp. 5.8).

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnosti - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola PRV 08. 10. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 2.10.2013 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 2 Žádosti o dotaci ze zásobníku projektů v rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.

I.1.4 Pozemkové úpravy - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola Programu rozvoje venkova 08. 10. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 2.10.2013 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 23 Žádostí o dotaci v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Přechodné vnitrostátní podpory 2013 08. 10. 2013

Dne 7. 10. 2013 bude zahájen příjem žádostí o Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2013.

Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření 07. 10. 2013

4.10.2013 – Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v

Schválené Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření I.1.3.2 25. 09. 2013

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2013 24. 09. 2013

Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst 3. Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, oznamuje, že národní rezerva prémiových práv činí na krávy bez tržní produkce mléka 32 prémiových práv, na bahnice 9 prémiových práv.

Pravidla podprogramu 129 144 23. 09. 2013

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 44309/2013-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 144 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013“.

Podklady ze semináře k opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 20. 09. 2013

Dne 10. 9. 2013 se v budově Ministerstva zemědělství uskutečnil seminář zaměřený na úspěšnou realizaci projektů podpořených v opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce dle kapitoly 17 20. 09. 2013

Navrhované změny se týkají sjednocení formulace s Pravidly pro ostatní opatření PRV. Jedná se o následující zpřesnění:

ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL IV.1.2 REALIZACE MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE 20. 09. 2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 15 těchto Pravidel.

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel 20. 09. 2013

Navrhovaná změna se týká Přílohy 3 – Postup při zadávání zakázek příjemcem dotace, kdy byla v rámci odrážky 2 doplněna poznámka pod čarou.

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 17. 09. 2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel.

Zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 17. 09. 2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 15 těchto Pravidel.

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina 17. 09. 2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel.

Zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 17. 09. 2013

Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce dle kapitoly 17 těchto Pravidel.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - úmrtí, vyšší moci - výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení ZČ 09. 09. 2013

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, LFA, SAPS, TOP-UP, PUZČ, LESNICTVÍ, SSP, STP, NATURA 2000, Zvláštní podpory dle NV 60/2012 Sb. U opatření LESNICTVÍ je nutné rozlišovat podání žádosti v rámci programu Horizontální plán rozvoje venkova pro období 2004 - 2006 (dále jen „HRDP“) a v rámci programu Plán rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (dále jen „PRV“).

PŘEVODY ZÁVAZKŮ, OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI 09. 09. 2013

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - úmrtí, vyšší moci - výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství v rámci 18. kola PRV 04. 09. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 2.9.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 8 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství. Byly doporučeny všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti. V souladu s Pravidly pro žadatele budou žadatelé,

LFA, AEO - Deklarace chovu koní 02. 09. 2013

Chová-li žadatel v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 koně a zároveň žádá o některou z následujících dotací - Méně příznivé oblasti (LFA) a Agroenvironmentální opatření EAFRD (podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů) – je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu následující dokumenty: vyplněný formulář Deklarace chovu koní kopie
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz