Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se konájí 4 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

19. 03. 2019

EuroEuro25,615
DolarDolar22,571
LibraLibra29,899
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1037


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Výplaty Agroenvironmentálního opatření z nového zdroje financování 08. 04. 2014

08.04.2014 - Státní zemědělský intervenční fond zahájil od 7. dubna 2014 vydávání rozhodnutí k Agroenvironmentálnímu opatření z nového zdroje financování. Navazuje tak na zprávu z poloviny března 2014, ve které SZIF informuje o možnosti opoždění výplat některých dotačních žádostí AEO z roku 2013.

Příjem Jednotné žádosti 2014 08. 04. 2014

07.04.2014 - Dne 7. dubna 2014 bude zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2014. Předpokládá se, že i letos bude počet podaných žádostí mírně narůstat a překročí hranici 29 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 32 miliard korun.

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy 08. 04. 2014

7.4.2014 - V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.

Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši 32 miliard korun 08. 04. 2014

7.4.2014 – Zemědělci mohou ode dneška prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok 2014 žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice nebo rajčata. Platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.

Informace pro žadatele - opatření Natura 2000 v lesích 08. 04. 2014

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.2. Opatření Natura 2000 v lesích (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích (administrované podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a

Informace pro žadatele - Lesnicko-environmnentální opatření 08. 04. 2014

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.3. Lesnicko-environmentální opatření (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci v rámci opatření LEO (administrované podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a žadateli

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí PRV opatření - I.1.4 Pozemkové úpravy 07. 04. 2014

Státní zemědělský intervenční fond dne 25.3.2014 dodatečně schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

17. kolo příjmu žádostí z PRV - aktualizace Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy 07. 04. 2014

3.4.2014 - Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 17. kolo příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 17. – 23. 10. 2012.

Metodika k provádění plošných opatření osy II PRV pro rok 2014 04. 04. 2014

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., č. 79/2007 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., a č. 53/2009 Sb. - platná pro rok 2014.

Doplnění informace k nastavení kontrol podmíněnosti evidence zvířat pro rok 2014 04. 04. 2014

V únoru letošního roku byla zveřejněna zpráva o změnách v nastavení kontrol podmíněnosti u požadavků evidence zvířat SMR 6, 7 a 8 platných pro rok 2014. Tato zpráva uváděla informace týkající se doplnění kontrol o hodnocení hlášení přemístění zvířat na hospodářství a opožděných hlášení, které doposud nebylo v rámci podmíněnosti vykonáváno, ale bylo posuzováno jen u kontrol dodržování národní

SZIF vyplatil za rok 2013 téměř 31,4 miliardy Kč na dotačních titulech 01. 04. 2014

26.03.2014 - Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2013 celkem 31,4 miliardy Kč. Největším pilířem byly opět tzv. přímé platby, na které připadla částka téměř 20 miliard Kč. Na Program rozvoje venkova bylo vyplaceno 11 miliard Kč, na Společnou organizaci trhu byl vynaložen finanční objem prostředků ve výši 460 milionů Kč a na Operační program

Výsledky bodování projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) v 18. kole OP Rybářství 2007 - 2013 28. 03. 2014

27.3.2014 - ŘO OP Rybářství v souladu se Statutem a Jednacím řádem Výběrové komise pro opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství a pro opatření 3.4. Pilotní projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 zveřejňuje výsledky bodového ohodnocení projektů, zaregistrovaných na uvedená

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování 28. 03. 2014

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, záměr d) 28. 03. 2014

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, záměr d) - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola PRV Státní zemědělský intervenční fond dne 21.3.2014 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 4 Žádosti o dotaci v rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola PRV 28. 03. 2014

Státní zemědělský intervenční fond dne 21.3.2014 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 779 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Dále bylo doporučeno celkem 322 žádostí jako náhradníci.

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podnik 28. 03. 2014

Státní zemědělský intervenční fond dne 18.3.2014 dodatečně schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu.

Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi zemědělce půlmiliardu navíc 21. 03. 2014

20.3.2014 – Zemědělci, kteří modernizují například stáje nebo sklady, dostanou z Programu rozvoje venkova (PRV) dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství soustředilo na podporu stavebních projektů a zavádění nových technologií v živočišné a rostlinné výrobě maximum možných prostředků, které je třeba vyčerpat před koncem programového období 2007 až 2013. Tyto příspěvky

Seznam žadatelů o dotaci, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 19. kola OP Rybářství 2007 - 2013 21. 03. 2014

19.3.2014 - Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty

Sběr dat pro monitoring Programu rozvoje venkova 18. 03. 2014

17.3.2014 - Informujeme žadatele, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace.

Upozornění pro příjemce a žadatele dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 17. 03. 2014

14.3.2014 - Novelizace části C Pravidel, která vychází ze zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byla podepsána ministrem zemědělství dne 14.03.2014.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz