Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Srpen 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
31.   12345
32. 6789101112
33. 13141516171819
34. 20212223242526
35. 2728293031  
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

20. 08. 2018

EuroEuro25,730
DolarDolar22,583
LibraLibra28,725
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Je podle Vás potřebné, aby i v roce 2018 stát vyplácel kompenzace za škody způsobené suchem?

Ano, pomoc by měla být plošná. 48%
Ano, ale pomoc by měla být cílená. 18%
Ano, ale s výrazně jednodušším systémem. 15%
Ne. Sucho mě netrápí. 20%

počet hlasů celkem: 96


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

PŘEVODY ZÁVAZKŮ, OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI 09. 09. 2013

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - úmrtí, vyšší moci - výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti.

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství v rámci 18. kola PRV 04. 09. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 2.9.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 8 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství. Byly doporučeny všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti. V souladu s Pravidly pro žadatele budou žadatelé,

LFA, AEO - Deklarace chovu koní 02. 09. 2013

Chová-li žadatel v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 koně a zároveň žádá o některou z následujících dotací - Méně příznivé oblasti (LFA) a Agroenvironmentální opatření EAFRD (podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů) – je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu následující dokumenty: vyplněný formulář Deklarace chovu koní kopie

Příklad Zprávy auditora potřebné pro splnění podmínky 9.s) Pravidel IV.1.1. 02. 09. 2013

Na níže uvedeném odkazu na stránkách SZIF byl zveřejněn docx dokument, který představuje příklad osnovy Zprávy auditora, kterou si MAS musí nechat provést pro splnění podmínky 9.s) Pravidel IV.1.1 (č.j. 188818/2012-MZE-14113).  

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013 30. 08. 2013

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám 23. 08. 2013

21.8.2013 - V pondělí 12. srpna 2013 Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí v první výzvě programu Nová zelená úsporám, určené pro rodinné domy. Příjem žádostí potrvá až do vyčerpání alokace ve výši 1 mld. Kč.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 16. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.8.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 16. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.8.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV - opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 16. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.8.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

18. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2 16. 08. 2013

Ve dnech 16.7. - 8.8.2013 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Přiložené soubory s bližšími informacemi o příjemcích dotace jsou členěny dle regionů NUTS II.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.1.4 Pozemkové úpravy 14. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 1.8.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II - 18. kolo - Stř. Morava 14. 08. 2013

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II - 18. kolo Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova PR ke dni 12. července 2013 schváleno v NUTS II Střední Morava 274 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 89 920 053 Kč.

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - Podopatření pro opatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu... 14. 08. 2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 19. kolo příjmu žádostí (19.6. - 31.10.2013), pro opatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - Podopatření II. 2. 4. 2 Neproduktivní investice v lesích 14. 08. 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007–2013 - Opatření II. 2. 4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů - Podopatření II. 2. 4. 2 Neproduktivní investice v lesích

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod - 18. kolo 07. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 22. července 2013 schváleno v NUTS II Severovýchod 281 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 93 475 860,00 Kč.     

14. zasedaní MV PRV 26. 6. 2013 02. 08. 2013

Podkladové materiály k jednání včetně prezentací, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 15. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 20 26. 07. 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, na které byly

Dodatečné schválení Žádostí o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření III.4.1 26. 07. 2013

Dne 03. 07. 2013 sc hválilo Ministerstvo zemědělství dodateč né navýšení finanční alokace pro opatření III.4.1 a to na celkovou částku 29 052 047 Kč . Státní zemědělský intervenční fond dne 17. 07. 2013 dodatečně schválil níže uvedené Žádosti o dotaci.

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství - Žádosti o dotaci 18.kola 26. 07. 2013

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond dne 24.7.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 8 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 22. 7. 2013 schváleno v NUTS II Jihozápad 204 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 66 825 960,- Kč.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz