Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červenec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
26.       1
27. 2345678
28. 9101112131415
29. 16171819202122
30. 23242526272829
31. 3031     
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

20. 07. 2018

EuroEuro25,920
DolarDolar22,368
LibraLibra29,027
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 47%
většinou 17%
minimálně 19%
vůbec 18%

počet hlasů celkem: 3129


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci 30. 09. 2015

25.9.2015 - Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 1. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2016 30. 09. 2015

29.9.2015 - Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č.
Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele

Informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele 25. 09. 2015

24.9.2015 - ŘO PRV vydal upřesňující informace k některým podmínkám Pravidel pro žadatele. Informace se týkají Obecných podmínek Pravidel (zadávání zakázek) a operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.
Zemědělci dostanou zálohy na přímé platby. Zemědělský resort pro ně kvůli mléčné krizi přizpůsobil harmonogram vyplácení dotací

Zemědělci dostanou zálohy na přímé platby. Zemědělský resort pro ně kvůli mléčné krizi přizpůsobil harmonogram vyplácení dotací 23. 09. 2015

22.9.2015 – Kvůli mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka a ztrátám způsobených suchem dostanou letos zemědělci mimořádně část hlavních podpor v upraveném harmonogramu. Cílem je, aby měli k dispozici peníze ze společné zemědělské politiky co nejdříve a mohli je dále využít například k uhrazení svých závazků.

Soukromé skladování másla a sušeného odstředěného mléka 22. 09. 2015

Evropská Komise vyhlásila prováděcím NK (EU) 2015/1548 prodloužení termínu pro podávání žádostí o uzavření smlouvy o soukromém skladování mléčných výrobků do 29. února 2016.

DEKLARACE CHOVU KONÍ 2015 22. 09. 2015

Žádá-li žadatel o některou z následujících dotací   Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO, 2014 - 2020) - podopatření Ošetřování travních porostů Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014 - 2020) Agroenvironmentální opatření EAFRD (AEO, 2007 - 2013) - podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování
Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015

Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015 21. 09. 2015

V roce 2015 bude žadatelům poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Záloha na platbu SAPS je jedna z pomocí zemědělcům, kteří se kvůli mléčné krizi potýkají s nedostatkem hotovosti, což jimi stěžuje podnikání.
Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR 21. 09. 2015

16. 9. 2015 - V červenci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu. Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika Vydal: Ministerstvo zemědělství  
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí 21. 09. 2015

Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií Operace  16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a  technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 1. kolo příjmu žádostí 21. 09. 2015

Opatření 4.  Investice do hmotného majetku Podopatření 4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 platné pro 1. kolo příjmu žádostí 21. 09. 2015

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“)
1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 21. 09. 2015

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015

Informace pro žadatele - Zálohy SAPS 2015 18. 09. 2015

Praha, 18.  září 2015 – V souvislosti  s mléčnou  krizí,  bude  žadatelům  poskytnuta záloha na platbu SAPS 2015. Začátkem července jsme informovali veřejnost, že na dotační titul SAPS nebudou vypláceny zálohy. Vzhledem k situaci, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hotovosti, což jim stěžuje podnikání, bude žadatelům poskytnuta vyšší záloha než v předchozích letech.
Intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka

Intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka 18. 09. 2015

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015 je intervenční nákup másla a SOM v roce 2015 prodloužen do 31. prosince 2015 a intervenční nákup másla a SOM v roce 2016 bude zahájen k datu 1. ledna 2016.

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic pro rok 2015 17. 09. 2015

V Praze dne 17. 9. 2015 - Státní zemědělský intervenční fond v souladu s §2 odst. 3 nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, oznamuje, že národní rezerva prémiových práv činí na krávy bez tržní produkce mléka 1 prémiové právo, na bahnice 9 prémiových práv.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2014 16. 09. 2015

V září 2015 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2014. Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika Vydal: Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Zápis z 16. zasedání MV OP Rybářství 15. 09. 2015

Šestnácté zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství se konalo v Blatné dne 17. června 2015 za předsednictví Ing. Pavla Pojera a za účasti zástupkyně z Evropské komise paní Moniky Adamové.
9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí 15. 09. 2015

Dotační program bude platit od 1.10.2015 a bude součástí Zásad pro poskytování dotací pro rok 2016.
Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 a 16.2.2 pro 1. kolo příjmu žádostí 15. 09. 2015

9.9.2015 - Dne 8. 9. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Zpřesnění Pravidel se týká rozšíření preferenčního kritéria týkajícího se zpracování citlivých
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz