Komerční banka, a.s.Rozhodčí soud
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2017 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.     123
49. 45678910
50. 11121314151617
51. 18192021222324
52. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

16. 12. 2017

EuroEuro25,680
DolarDolar21,750
LibraLibra29,098
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 41%
většinou 21%
minimálně 20%
vůbec 19%

počet hlasů celkem: 718


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Orientační sazby pro přímé platby - odhad pro rok 2015

Orientační sazby pro přímé platby - odhad pro rok 2015 16. 07. 2015

15.7.2015 - V přiloženém diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé složky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné druhy s vysokou pracností, konzumní brambory,

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 15. 07. 2015

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.
MZe: Změna termínů výplat přímých plateb

MZe: Změna termínů výplat přímých plateb 14. 07. 2015

13.7.2015 - Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli žadatelé zvyklí.
Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce 13. 07. 2015

13.7.2015 – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce.
Evropská komise přijala nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Evropská komise přijala nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury 10. 07. 2015

8.7.2015 - V rámci modernizace pravidel veřejné podpory pro oblast rybolovu a akvakultury přijala Evropská komise nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury, které zveřejnila dne 2. července 2015 v Úředním věstníku EU, čímž byla završena revize pravidel veřejné podpory v oblasti rybářství a zemědělství.
Ministr zemědělství Jurečka: Chystáme pro příští rok nové podpory chovatelům dojného skotu

Ministr zemědělství Jurečka: Chystáme pro příští rok nové podpory chovatelům dojného skotu 09. 07. 2015

8.7.2015 – Nové podpory z národních zdrojů určené pro chovatele dojného skotu připravuje na příští rok Ministerstvo zemědělství. Mléčný sektor čelí v posledních měsících nízkým výkupním cenám mléka, což nejvíce dopadá na chovatele dojnic. Proto Ministerstvo reaguje na aktuální situaci podporou mléčné výroby, exportu a další možnosti podpor projedná 13. července v Bruselu ministr Jurečka na setkání
Změna termínů výplat přímých plateb

Změna termínů výplat přímých plateb 09. 07. 2015

8.7.2015 – Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli žadatelé zvyklí.

Seznam proplacených projektů OP Rybářství k 30. 6. 2015 03. 07. 2015

2.7.2015 - Seznam projektů proplacených v rámci 2. a 3. prioritní osy OP Rybářství kumulativně uvedený k datu 30. června 2015.    Celkový seznam proplacených projektů k 30.6.2015 (XLS, 284 KB)

Harmonogram výzev pro rok 2015 schválený dne 22. 6. 2015 02. 07. 2015

25.6.2015 - Dne 22. června 2015 se konalo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Přítomní členové schválili Strategický realizační plán, jehož součástí je Harmonogram výzev pro rok 2015.

Příjem Jednotných žádostí 2015 ukončen 02. 07. 2015

30. června 2015 – Dne 23. června byl definitivně ukončen příjem Jednotné žádosti 2015. Celkem bylo podáno 29 221 žádostí, v rámci kterých bude vyplaceno přibližně 32 miliard korun. V letošním roce byla Jednotná žádost ovlivněna změnami, vyplývajícími ze Společné zemědělské politiky EU v období 2014 – 2020. Zástupci médií se mohli s vyhodnocením Jednotné žádosti 2015 seznámit na dnešní tiskové

PŘEHLED ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z 23. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ PRV (10. - 16. 6. 2015) PODLE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 25. 06. 2015

23. června 2015 Označení opatření (podopatření) Název opatření (záměru) Počet podaných žádostí Dotace II.2.4.2.a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 6 16 191 000 Kč II.2.4 Neproduktivní investice v lesích 6 16 191 000 Kč   Celkem 6 16 191 000 Kč

Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV 25. 06. 2015

23.6.2015 – Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky z 23. června 2015

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 23. kola PRV 25. 06. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 23. 6. 2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 6 Žádostí o dotaci v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.

POSLEDNÍ DEN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ PROJEKTŮ PRV JE ÚTERÝ 30. 6. 2015 23. 06. 2015

Státní zemědělský intervenční fond informuje, že v pondělí 29. 6. 2015 a v úterý 30. 6. 2015 bude v sídlech regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu prodloužena provozní doba do 17:00 hodin. Upozorňujeme příjemce dotace v 22.  kole v rámci Osy I. na povinnost podávání Žádosti o proplacení včetně Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace,

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova 16. 06. 2015

15.6.2015 – Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na zemědělském rezortu působilo předchozí vedení.
Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES

Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 11. 06. 2015

8.6.2015 - Následující odstavce přináší stručné a přehledné shrnutí podmínek jednotlivých standardů. V přiložené tabulce pak najdete přehled podmínek včetně dat a termínů plnění.

Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu 11. 06. 2015

8.6.2015 - V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz