Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Červenec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
26.       1
27. 2345678
28. 9101112131415
29. 16171819202122
30. 23242526272829
31. 3031     
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

20. 07. 2018

EuroEuro25,920
DolarDolar22,368
LibraLibra29,027
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

vždy 47%
většinou 17%
minimálně 19%
vůbec 18%

počet hlasů celkem: 3129


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Seznam dokumentace z výběrového řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (aktualizovaný k 18.12.2015) 30. 12. 2015

V příloze naleznete ke stažení seznam dokumentace z výběrového řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika

Seznam schválených projektů NNO pro rok 2016 - I. kolo 30. 12. 2015

Dotace nestátním neziskovým organizacím

Přehled standardizovaných MAS od 17. do 22. prosince 2015 30. 12. 2015

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 17. do 22. prosince 2015.

PGRLF od ledna 2016 nabízí možnost elektronického příjmu žádostí o poskytnutí podpory 30. 12. 2015

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) v zájmu zlepšení kvality služeb klientům zahájí 4. 1. 2016 elektronický příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Zemědělec a Finanční podpora pojištění.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Finanční podpora pojištění a Pojištění lesních porostů 30. 12. 2015

Dne 1. 1. 2016 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o finanční podporu pojištění v rámci programů Finanční podpora pojištění a Pojištění lesních porostů. Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci programu Finanční podpora pojištění je požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedených programů, bude příjem žádostí

PGRLF v lednu zahájí další kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory 30. 12. 2015

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) zahájí 4. 1. 2016 druhé kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. Příjem žádostí bude možný do 30. 9. 2016.

Příjem žádostí do OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ V RÁMCI PRV 2014-2020 30. 12. 2015

V Praze dne 22. prosince 2015 - Od poloviny února do 15. března 2016 bude probíhat příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (SZIF). Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 15. května 2016. Opatření umožní poskytování dotací podle článku 34 nařízení

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel 30. 12. 2015

18.12.2015 - Dne 17. 12. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), vyhlašované v rámci 1. kola příjmu žádostí.

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020 30. 12. 2015

18.12.2015 - Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká posunu termínu pro vydávání Osvědčení o splnění standardů z 31. 12. 2015 na 31. 1. 2016.

Zápis z 2. zasedání MV OP Rybářství 30. 12. 2015

15.12.2015 - Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 – 2020 se konalo dne 18. listopadu 2015 v budově Ministerstva zemědělství za předsednictví Ing. Pavla Sekáče a Ing. Pavla Pojera.
Zápisy ze zasedání MV PRV 2014 - 2020

Zápisy ze zasedání MV PRV 2014 - 2020 30. 12. 2015

Druhé řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 19. listopadu 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.    

Zelený úhor 18. 12. 2015

18.12.2015 - Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost.

INFORMACE PRO ŽADATELE O PODPORU NA OPATŘENÍ RESTRUKTURALIZACE A PŘEMĚNA VINIC: ZMĚNY VZEŠLÉ Z NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 142/2014 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ OD 15.12.2015 17. 12. 2015

V Praze dne 15. prosince 2015 - Dne 15. 12. 2015 vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví  a  vinařství. Hlavní  změnou  v  nařízení  vlády je  rozšíření  o  další  opatření  pro poskytnutí podpory na

Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 (září 2015) 16. 12. 2015

V prosinci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.Tématické oblasti:    Dotace a podpory, strukturální politikaVydal:    Ministerstvo zemědělství

PŘEHLED STANDARDIZOVANÝCH MAS OD 26. LISTOPADU DO 2. PROSINCE 2015 14. 12. 2015

V příloze naleznete přehled standardizovaných Místních akčních skupin od 26. listopadu do 2. prosince 2015. 

Příjem žádostí na opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 14. 12. 2015

11.12.2015 - Od poloviny února do 15. března 2016 bude probíhat příjem žádostí o zařazení do opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (SZIF). Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 15. května 2016.
INFORMACE  PRO  ŽADATELE  K OPATŘENÍ PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

INFORMACE PRO ŽADATELE K OPATŘENÍ PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI 11. 12. 2015

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)
UPOZORNĚNÍ VYZÝVÁME MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K DOLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ!!!

UPOZORNĚNÍ VYZÝVÁME MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K DOLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ!!! 10. 12. 2015

V Praze dne 9.  prosince 2015 - Dle Pravidel opatření IV.1.1., kap. 9., písm. x) je MAS povinna doložit na RO SZIF ex-post  evaluaci  SPL  2007 – 2013 nejpozději do 31. 12. 2015; D jinak C. Evaluaci SPL dokládá MAS prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách (viz  Ex-post hodnocení SPL - doporučená osnova zveřejněná na stránkách SZIF v sekci Ke stažení).

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa 09. 12. 2015

Praha 8. prosince 2015 – V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených sektorů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí informuje, že v rámci
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz