Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se konájí 2 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

12. 12. 2018

EuroEuro25,845
DolarDolar22,711
LibraLibra28,646
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 345


Květen
12
2017

Agrární komory zemí V4, Slovinska a Chorvatska požadují silnou a jednotnou evropskou zemědělskou politiku

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, tedy Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Národní rady agrárních komor Polska, Maďarské agrární komory a Agrární komory České republiky. Jako hosté se setkání účastnily také delegace slovinské a chorvatské komory, zástupci evropské organizace Farm Europe a Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství. Hlavními okruhy témat byla diskuze k reformě Společné zemědělské politiky roce 2020, současná situace na trzích se zemědělskými a potravinářskými komoditami, opatření k řešení změn klimatu a adaptaci zemědělství a nekalé praktiky obchodních řetězců.

Stěžejním bodem jednání byla probíhající diskuze a návrhy k možné podobě reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020, která se v mnoha konkrétních směrech dotýká každé členské země. Jak k tématu uvedl Martin Pýcha, viceprezident Agrární komory ČR a viceprezident COGECA: „Je zřejmé, že pro utváření reformy budou klíčové příští měsíce, a tak bude potřeba intenzivněji spolupracovat na úrovni nevládních organizací, kde chceme se společnými prioritami oslovit také osoby s rozhodovací a legislativní pravomocí na národní i unijní rovině.“ Dobrý základ pro vyjednávání představuje tzv. Bratislavská deklarace, která byla podepsána 31. března 2017, jako výstup z jednání V4 na Slovensku. Stejně tak je vnímána pozice evropských farmářů a družstev sdružených v COPA-COGECA k veřejné konzultaci k modernizaci a zjednodušení SZP 2020 z konce dubna, která zahrnuje aktuální společná témata a priority. Viceprezident maďarské komory Miklos Kis, který je zároveň viceprezidentem sdružení COPA k tomu uvedl: „Je zásadní, aby budoucí Společná zemědělská politika vytvořila takový rámec, ve kterém budou ve všech členských zemích EU rovnoměrně a nediskriminačně podporováni aktivně hospodařící zemědělci přispívající k rozvoji venkova vytvářením hodnot a pracovních míst se zohledněním národních specifik.“


Jiří Šír, náměstek ministra zemědělství, přítomné seznámil s pozicí ministerstva a s informacemi z průběhu jednání na EU úrovni: „Společná zemědělská politika ani po svých mnoha reformách nedokázala nabídnout zemědělcům zjednodušení, naopak se stále administrativně komplikuje a od zemědělců vzdaluje a přináší další environmentální požadavky. V pohledu na současnou diskuzi je naprosto nezbytné vystoupit se silným společným názorem, který by získával díky věcné argumentaci širší podporu, protože nové země již nemají v rozměru své agrární produkce kam ustupovat. Základem je silné a profesionální jednání na všech úrovních a prezentace zkušeností přímo z praxe.“ Že jde o téma citlivé a živé, potvrdil i Milan Semančík, předseda slovenské komory: „Bratislavská deklarace slouží jako výborný společný základ k dalším jednáním, která i na této akci získala podporu dalších agrárních komor. Společně tak lze na evropské úrovni vytvořit jednotný blok, který bude v Evropě slyšet. Protože právě státy střední a východní Evropy se potýkají s poklesem rozměru agrární produkce a jsou stále většími dovozci komodit a potravin z tradičně silných agrárních zemí.“ Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR na závěr konstatoval, že chystaná reforma představuje vhodnou příležitost pro zjednodušení pravidel, možnost větší orientace na výrobní odvětví, směřující k zajištění potravinové soběstačnosti jednotlivých národních států i Evropské unie jako celku a následně doplnil: „Poptávka po zdravých, kvalitních a bezpečných potravinách stále roste nejen v Evropě, ale po celém světě a zemědělci v Evropské unii mají vzhledem k technologické vyspělosti a důrazu na dodržování vysokých standardů a norem ty nejlepší předpoklady ji naplnit. Své místo na trhu pak mají všechny subjekty bez ohledu na jejich velikost, protože právě větší podniky jsou nositeli inovací a modernizací směřujících k posílení světové konkurenceschopnosti. A tak úvahy o omezení velkých podniků jsou úvahami o oslabení celé EU.“


Stále častěji se komory V4 věnují dopadům abnormálních výkyvů počasí, které dokáží působit na polních i trvalých porostech značné škody ať již jde o mrazy, přívalové srážky či sucho. Letošní dubnové mrazy poškodily prakticky ve všech zemích především komodity jako je ovoce, zelenina a vinná réva, což s velkou pravděpodobností ovlivní celkovou letošní sklizeň. V případě ostatních plodin došlo k odložení některých agrotechnických operací, což může ovlivnit i jejich výnos. Robert Nowak, z Národní rady polských agrárních komor míní: „Problematika změn klimatu a připravenost zemědělství na dramatické výkyvy teplot a změnu intenzity srážek a jejich rozložení během roku je fakt, kterému musíme umět čelit. Potřebná je podpora šlechtění odolnějších hybridů, změny agrotechniky, podpora budování závlahových a protikroupových systémů a dalších opatření, která přispějí k větší odolnosti a adaptaci.“ Zástupci agrárních komor se shodli na tom, že změna klimatu představuje kromě ohrožení také příležitost k inovacím a dohodli se na prohloubení spolupráce v oblasti výměny informací a zkušeností nejlepší praxe. Shoda je v tom, že na evropské úrovni by měl být přijat jednotný rámec k řešení dopadů vlivů počasí, který by si jednotlivé země mohli upravit dle vlastních specifik, a ochrana zemědělců by pak byla systémová. Nejenom v této souvislosti došlo i na projednání návrhů Evropské komise o stahování účinných látek mnoha přípravků na ochranu rostlin, tedy zákazu mořidel z kategorie neonikotinoidů a následný úplný zákaz všech látek spadajících do této kategorie. Bohužel praxe ukazuje, že dochází ke zvýšení počtu aplikací a snižuje se šetrnost vůči životnímu prostředí.


V hodnocení trhu a obchodu se dlouhodobě potvrzuje, že ceny zemědělských výrobců rostlinných i živočišných komodit v zemích Visegrádské čtyřky jsou trvale pod průměrem EU 28 a tak i za průměrem zemí západní Evropy. Na vině je podle zástupců agrárních komor zemí Visegrádské skupiny především cenová a obchodní politika obchodních řetězců, tlak přebytků, ale také rostoucí dovozy za ceny nižší, než jsou výrobní náklady v zemích původu. Ty jsou způsobené především skrytými národními podporami, kterým nedokáží naše rozpočty a posléze ani producenti čelit. Když k tomu připočteme tlak řetězců na cenu, který je pro dodavatele postupně destruktivní až likvidační, jde o situaci, která je v dlouhodobém horizontu neudržitelná. Zástupci agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky tak důrazně žádají představitele národních vlád a zástupce Evropské komise a Evropského parlamentu, aby byla v součinnosti s členskými státy přijata nutná legislativní a kontrolní opatření, která zajistí regulaci nekalých praktik obchodních řetězců, jejich vymahatelnost a narovnání vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.


Další společné jednání agrárních komor zemí V4  uskuteční jako mimořádné, a to v Polsku ve Varšavě, ve dnech 1. - 2. černa 2017 při příležitosti jednání ministrů zemědělství zemí V4.


Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
602 440 763, felcarek@akcr.czzdroj: Agrární komora České republiky »


hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1  hodnot známkou 2  hodnot známkou 3  hodnot známkou 4  hodnot známkou 5

článek hodnocen: 1x výsledná známka: 1.89

článek zobrazen: 799 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz